Taligenkänning spar tid och förbättrar avsevärt kvaliteten på dokumentationen. Nu arrangerar Cambio och Nuance tillsammans ett webinar för er som redan har taligenkänning eller planerar att implementera och vill förstå hur taligenkänning i COSMIC kan bidra till ökad effektivitet.

Under webinaret får du veta mer om hur kvaliteten på patientjournalen kan ökas samtidigt som arbetsflödet för klinisk administration förenklas och handläggningstiden för patientjournaler minskar. Vi delar med oss av tidigare erfarenheter och visioner framåt.

På agendan, bland annat

 • Demo av Dragon Medical i COSMIC
 • Nyttoeffekter
 • Tillgängliggöra journalen i realtid
  • Öka patientsäkerheten
  • Förbättrad produktivitet
  • Arbetsmiljö, mindre stress
 • Erfarenheter från sjukhus som använder taligenkänning
 • Framtidsvisioner – vad är nästa steg inom AI-baserade talteknologi
 • Tid för frågor

Datum och tid

Onsdag 5 maj, kl 13:00

Gå till anmälan »

Varmt välkomna
önskar vi på Cambio och Nuance!

Taligenkänning i Cambio COSMIC:

Läs mer om Cambio COSMIC

Med Cambio COSMIC journalsystem får användarna ett modernt och säkert system som stödjer verksamheten, utvecklat för att vara pålitligt, tilltalande och smart i alla lägen.