Nu har du möjlighet att anmäla dig till direktsända utbildningar i MittVaccin Journal. Vi kommer ge dig en genomgång av systemet och det finns möjlighet att ställa frågor till våra experter.

Nedan ser du utbildningarnas innehåll, för vem respektive tillfälle är anpassat, datum och tid. Tänk på att vi har en separat utbildning för dig som jobbar inom barnhälsovården.

Välkommen att läsa mer och anmäla dig via länkarna nedan!

Utbildning:
Ordinera, vaccinera och signera med MittVaccin Journal

Innehåll:
Ordinera, vaccinera och signera. Hantera vaccinsaldo på vårdenhet, lägga till/justera batcher. Hälsodeklarationer för olika syften. Notera att BHV har ett eget utbildningstillfälle, se nedan.

Målgrupp / Roll i systemet:
Sjuksköterska, sjuksköterska med admin-funktion, läkare med admin-funktion, läkare.

Längd:
Ca 30 minuter.

Datum och tider:
2021-10-07, kl 13.00 – 13.30
2021-10-11, kl 14.30 – 15.00
2021-10-19, kl 08.30 – 09.00
2021-10-26, kl 11.30 – 12.00

Utbildning för BHV:
Ordinera och vaccinera, inkl vaccinationsplaner, hälsodeklaration, åldersintervall mm

Innehåll:
Vaccinationsflödet på en BHV-mottagning, ordinera vaccinationsplaner och enskilda vacciner. Lägga till/justera vaccinsaldo och batcher på vårdenhet.

Målgrupp / Roll i systemet:
Sjuksköterska, Sjuksköterska med admin-funktion, läkare med admin-funktion, sjuksköterska med delegering, läkare.

Längd:
Ca 30 minuter.

Datum och tider:
2021-10-12, kl 08.00 – 08.30
2021-10-20, kl 15.30 – 16.00
2021-10-21, kl 16:00 – 16:30 (Nyinsatt)
2021-10-28, kl 08.15 – 08.45

Utbildning:
Hantera personal, vårdenheter och konfigurering i MittVaccin Journal

Innehåll:
Hantera personal, tilldela uppdrag. Skapa nya enheter under Vårdgivaren, ändra uppgifter fr Vårdenhet, konfiguera hälsodeklarationer och Vaccinationsplaner. Bokningskonfiguration har ett eget utbildningstillfälle.

Målgrupp / Roll i systemet:
Vårdgivaradmin, läkare med admin-funktion, sjuksköterska med admin-funktion

Längd:
Ca 30 minuter.

Datum och tider:
2021-10-08, kl 08.15 – 08.45
2021-10-15, kl 14.30 – 15.00
2021-10-21, kl 11.30 – 12.00
2021-10-27, kl 08.15 – 08.45

Vill du veta mer om Cambio MittVaccin Journal?