Vill du lära dig mer om Cambio COSMIC?

Nu erbjuder Cambio utbildning i COSMIC! Vill du lära känna fördelarna med ett sammanhållet journalsystem? Vill du veta hur du bäst läser in dig på en patient, enklast ordinerar läkemedel eller effektivast för journal? I den här utbildningen får du lära dig grunderna i COSMIC från någon som vet hur systemet ska användas på bästa sätt.

Cambio ger fyra tillfällen innan sommaren riktad till dig som stöter på COSMIC i ditt dagliga arbete men önskar grundutbildning. Du arbetar kanske som underleverantör, konsult eller hyrläkare och vill bredda din kompetens, lära dig navigera i COSMIC och få tips och tricks.

Utbildningen innehåller nedanstående delar och ger även möjlighet att utbyta erfarenheter och ställa frågor.

Vad är Cambio COSMIC?

 Bakgrund, grunder och behörigheter

Generellt arbetsflöde

 Utifrån deltagare i utbildningstillfället hantera:

 • Översikter/Patient
 • Remiss
 • Kontaktregistrering
 • Journal
 • Läkemedel
 • Lab/röntgen
 • Specialistmoduler (Operation, Graviditet, NOVA)

Region/verksamhetsspecifika skillnader

Övergripande skillnader som kan ses mellan olika regioner

Anmälan och kostnad

Vi välkomnar dig till något av nedanstående datum. Utbildningen sker digitalt och platserna är begränsade – så passa på att anmäla dig nu!

 • Tisdag 8 juni, kl 8.30–16:30
 • Tisdag 29 juni, kl 8.30–16:30
 • Torsdag 1 juli, kl 8.30–16:30

Kostnad: 4 000 kr exkl moms.

  Anmälan – utbildning i Cambio COSMIC
  Cambio COSMIC är ett väletablerat, innovativt vårdinformationssystem som är utvecklat i samarbete med svensk hälso- och sjukvård.