Vill du lära dig mer om Cambio COSMIC?

Nu erbjuder Cambio utbildning i COSMIC! Vill du lära känna fördelarna med ett sammanhållet journalsystem? Vill du veta hur du bäst läser in dig på en patient, enklast ordinerar läkemedel eller effektivast för journal? I den här utbildningen får du lära dig grunderna i COSMIC från någon som vet hur systemet ska användas på bästa sätt.

Cambio ger nu sammanlagt fyra tillfällen riktade till dig som stöter på COSMIC i ditt dagliga arbete men önskar grundutbildning. Du arbetar kanske som underleverantör, konsult eller hyrläkare och vill bredda din kompetens, lära dig navigera i COSMIC och få tips och tricks.

Två av dessa utbildningstillfällen går igenom COSMIC ur ett kliniskt perspektiv. Vi fokuserar på delar och funktioner som berör vårdens olika faser samt ser hur COSMIC kan stödja olika patientflöden. Dessa tillfällen är främst tänkta för dig som arbetar som sjuksköterska, läkare eller annan vårdpersonal. Men även du som vill ha en bättre bild av och bredare förståelse i användningen av COSMIC är välkommen.

De andra två tillfällen vi erbjuder ger en mer bakomliggande kunskap i funktioner och uppbyggnad i COSMIC. Här tänker vi på dig som arbetar som exempelvis klinikadministratör eller motsvarande inom vården. Du kanske arbetar med analys samt uppföljning av data från COSMIC och behöver förstå hur information skapas och flödar i systemet. Kanske är du konsult eller underleverantör till Cambio?

Varje utbildningstillfälle anpassas efter de förutsättningar ni som anmäler er har och om ni har specifika frågeställningar inför kursen. Utbildningen ger även möjlighet att utbyta erfarenheter och ställa frågor.

Vad ingår i kursen?

Klinisk genomgång

 Utifrån deltagare i utbildningstillfället hantera:

 • Grunder och behörigheter
 • Användbara översikter
 • Remisshantering
 • Kontaktregistrering
 • Journalhantering
 • Läkemedel
 • Lab/röntgen
 • Specialistmoduler (Operation, Graviditet, NOVA)
 • Övergripande skillnader som kan ses mellan olika regioner

Administrativ genomgång

 • Grunder, behörighet och systemuppbyggnad
 • Bevakningsfuntioner
  • Patient
  • Ekonomi
 • Dataströmmar
  • Hur registreras data i COSMIC?
  • Läsa data?
 • Utdata
  • CI
  • Insight
 • Kopplingar externa system
 • Övergripande skillnader som kan ses mellan olika regioner

Anmälan och kostnad

Vi välkomnar dig till något av nedanstående datum. Utbildningen sker digitalt och platserna är begränsade – så passa på att anmäla dig nu!

Klinisk genomgång, kurstillfälle:

 • Tisdag 15 mars, kl 8:30–16:30
 • Torsdag 24 mars, kl 8:30–16:30

Kostnad: 4 000 kr exkl moms.

Administrativ genomgång, kurstillfälle:

 • Torsdag 17 mars, kl 8:30–12:30
 • Tisdag 22 mars, kl 8:30–12:30

Kostnad: 2 500 kr exkl moms.

  Anmälan – utbildning i Cambio COSMIC
  Cambio COSMIC är ett väletablerat, innovativt vårdinformationssystem som är utvecklat i samarbete med svensk hälso- och sjukvård.