Cambio har sedan Rami Avidan tillträdde som VD satt en ny strategi där siktet är inställt på att växa inom nya områden och att leverera än mer värde till befintliga kunder. Som ett led i detta inrättar Cambio en koncernövergripande kommersiell division och anställer Ulrika Giers som blir Chief Commercial Officer.

I rollen som Chief Commercial Officer kommer Ulrika att ha övergripande kommersiellt ansvar för Cambios befintliga och nya kunder och marknader. Ulrika Giers har lång erfarenhet från IT/ MedTech och läkmedelsindustrin där hon fokuserat på hälso- och sjukvårdkunder. Närmast kommer Ulrika från en roll som Director, Head of Digital Innovation & Ecosystem på Roche.

  • Cambio är i en väldigt spännande fas där vi ser stora möjligheter att skapa ytterligare värde för våra kunder. Jag är övertygad om att Ulrika, med sin erfarenhet och fokus på digitalisering av vård och omsorg, kommer att bli en viktig spelare i teamet och bidra på vår fortsatta resa säger Rami Avidan, VD på Cambio.
  • Det känns spännande att tillsammans med ett kompetent team fortsätta utvecklingen av framtidens vårdinformationsstöd inom vård –och omsorg för befintliga och nya Cambio kunder. Jag ser fram emot att utveckla kundvärdet genom våra egna IT-lösningar och genom ekosystemet skapa nya konstellationer för att accelerera utvecklingen av digital hälsa säger Ulrika Giers

Ulrika Giers kommer även att axla rollen som Sverigechef. Ylva Hennig, som är nuvarande Sverigechef, har önskat att återgå i en konsultroll. Ylva kommer dock att vara kvar på Cambio för att driva företagets nära samarbete med de två största kundgrupperna Kundgrupp COSMIC (KGC) och Sussa Samverkan.

  • Det känns väldigt bra att Ylva stannar hos oss på Cambio för att tillsammans med Ulrika arbeta med att vidareutveckla relationen med våra största kunder. Hon har byggt upp den svenska sälj- och konsultverksamheten och har dessutom unik kompetens om marknaden och känner våra kunder väl säger Rami Avidan.

Om Cambio:

Cambio grundades 1993 och har sedan dess levererat heltäckande IT-lösningar för hälso- och sjukvårdsorganisationer samt verksamhetssystem för kommuner. Idag är Cambio ett e-hälsoföretag, som tillhandahåller smarta, pålitliga och användarvänliga lösningar för att förbättra vård och omsorg. Cambio är en marknadsledande leverantör i Norden med ett heltäckande erbjudande för hela kedjan inom vård och omsorg med målet att erbjuda de mest innovativa digitala lösningarna för regioner och kommuner.