Svenska

Viva ÄO & LSS
verksamhetsstöd för vård och omsorg

I Viva ÄO hanteras myndighetsutövning för alla förekommande ärenden gällande äldreomsorg och funktionshinder inom lagutrymmen SoL och LSS.

Cambio clinician helping patinet

Liksom i många av Vivas andra moduler finns det en tydlig processhantering i Viva ÄO.

Allt som dokumenteras, alla utredningar som görs, beslut som fattas och beställningar som skickas blir översiktligt placerat i ärendet och är lätt att hitta för handläggaren genom det fliksystem som används i Viva. Översiktlighet och tydlighet är något som präglar alla moduler i Viva.

Använder man ILABs modul för verkställighet, Viva HSL, ihop med Viva ÄO får handläggaren även en tydlig översikt över vilka insatser som är mottagna samt när och var de är verkställda. Viva ÄO är utvecklat för att vara mycket anpassningsbart till kundens organisation samtidigt som det motsvarar Socialstyrelsens krav på dokumentation av myndighetsutövning inom en kommun.

Som första system i Sverige är Viva ÄO även anpassat för att hantera behovsbedömd biståndsbedömning enligt ICF, något som ILAB utförde i ett pilotprojekt tillsammans med Motala kommun och Socialstyrelsen under hösten 2011. Man kan naturligtvis välja om man ska använda behovsbedömning enligt ICF från start eller om man sätter på funktionen vid ett senare tillfälle.

Hälso- och sjukvård
I Cambio Viva HSL hanteras dokumentation inom hälso- och sjukvård, samt social dokumentation i…
Läs mer
Individ- och familjeomsorg
I Viva kan användaren själv kan bestämma vilka funktioner som ska vara tillgängliga i ärendet och…
Läs mer
Utförare
Viva UTF stödjer hela arbetsprocessen för verkställigheten inom Individ- och familjeomsorgen.
Läs mer
Vård och omsorg
Liksom i många av Vivas andra moduler finns det en tydlig processhantering i Viva ÄO.
Läs mer
Vill du veta mer? Kontakta mig
Pär Holgersson porträtt

Pär Holgersson

VD Cambio Welfare Systems

070-55 44 231

Vi använder cookies för att se till att vi ger dig den bästa upplevelsen av vår hemsida. Läs mer