Svenska

Viva UTF
stöd för verkställighet

Stöd för verkställighet inom sysselsättningsåtgärder och behandlingsinsatser

girl-2573111_1920

Viva UTF stödjer hela arbetsprocessen för verkställigheten inom Individ- och familjeomsorgen.

Med inställningar kan verksamheten själv påverka vilka delar och funktioner som ska visas i systemet och vad som ska kunna registreras av respektive verksamhet och yrkesroll. Mallar för exempelvis kartläggning, planer, anteckningar och utvärderingar kan skapas efter behov.

Viva ger användaren en tydlig bild över status i uppdrag och insatser via vyer. För att hjälpa användaren underhåller Viva automatiskt en ”att göra lista” där till exempel osignerade händelser i systemet visas, det finns även möjlighet att skapa egna bevakningar och påminnelser.

Viva UTF stödjer verksamhetens arbetsprocess från inkommen förfrågan eller beställning till slutlig utvärdering av ett uppdrag. Biståndsbeslut från handläggare hanteras via elektroniska beställningar, som bl.a. kan innehålla information från handläggares utredningar, planer samt beviljat bistånd, dess omfattning och beviljad period.

Återrapportering av information från verkställigheten till uppdragsgivaren kan ske med automatik om verksamheten önskar det. Inkommande förfrågningar och beslut från andra uppdragsgivare som till exempel egen begäran från den enskilde eller beslut från försäkringskassan, arbetsförmedlingen eller andra kommuner hanteras också i systemet och även här finns möjlighet att sätta upp olika flöden efter den verkställande verksamhetens behov.

Till systemet finns även ett antal moduler som kan anslutas till Viva UTF, till exempel Viva UTF Delegering där delegeringsbeslut kan skapas och signeras elektroniskt, Viva UTF Platsbank där de verksamheter som arbetar med arbetsmarknadsfrågor hanterar praktikplatser och möjliggör placering av deltagare samt även närvaro- och frånvarorapportering, Viva Meritförteckning som ger möjlighet att dokumentera respektive deltagares bakgrund, utbildningsnivå och yrkeserfarenheter.

Cambio VIVA omfattas av en rad delsystem som kan användas var för sig eller integrerade med varandra

Hälso- och sjukvård
I Cambio Viva HSL hanteras dokumentation inom hälso- och sjukvård, samt social dokumentation i…
Läs mer
Individ- och familjeomsorg
I Viva kan användaren själv kan bestämma vilka funktioner som ska vara tillgängliga i ärendet och…
Läs mer
Utförare
Viva UTF stödjer hela arbetsprocessen för verkställigheten inom Individ- och familjeomsorgen.
Läs mer
Vård och omsorg
Liksom i många av Vivas andra moduler finns det en tydlig processhantering i Viva ÄO.
Läs mer
Vill du veta mer? Kontakta mig
Pär Holgersson porträtt

Pär Holgersson

VD Cambio Welfare Systems

070-55 44 231

Vi använder cookies för att se till att vi ger dig den bästa upplevelsen av vår hemsida. Läs mer