Svenska

Viva IFO
verksamhetsstöd
för individ- och
familjeomsorg

I Viva IFO hanteras alla förekommande ärendetyper som verksamheten för Individ- och familjeomsorg förväntas hantera.

cambio_baby

I Viva kan användaren själv kan bestämma vilka funktioner som ska vara tillgängliga i ärendet och hur de ska fungera.

Verksamhetsanpassade etiketter och mallar hanteras för exempelvis utredning och planer, och det är även möjligt att låta Viva automatiskt dokumentera fattade beslut, signerade planer och utförda uppföljningar. För att hjälpa handläggaren att föra en korrekt dokumentation så finns det även möjlighet att använda autotexter.

En insats i Viva är inte enbart ett beslut utan en hel verksamhetsprocess som hanterar beslut, innehåll, beställning, verkställighet, prövning, övervägande, ställningstagande, uppföljning och annan dokumentation. All information sammanställs på insatsen och är anpassad för att stödja nationell statistik.

I Viva finns en väl utvecklad process för att stödja hanteringen av BBIC-ärenden. Denna process är fullt integrerad i den dagliga handläggningen.

All bokföring i Viva sker automatiskt kopplat till sin process. Ingen användare ska behöva vara ekonom. När Viva ansluts till befintligt banksystem så finns även funktioner för återredovisning för att säkerställa en kvalitetsäkrad redovisning.

Viva ger användaren en tydlig bild över status i ärenden, utredningar och insatser via vyer. Det finns vyer för bland annat ”senaste aktivitet i ärende”, ”utredningstid”, ”ej verkställda insatser” och ”utbetalningar att åtgärda”. För att hjälpa användaren så underhåller Viva automatiskt en ”att göra”-lista, där till exempel osignerade händelser i systemet visas. Det finns även möjlighet att skapa egna bevakningar.

Cambio VIVA omfattas av en rad delsystem som kan användas var för sig eller integrerade med varandra

Hälso- och sjukvård
I Cambio Viva HSL hanteras dokumentation inom hälso- och sjukvård, samt social dokumentation i…
Läs mer
Individ- och familjeomsorg
I Viva kan användaren själv kan bestämma vilka funktioner som ska vara tillgängliga i ärendet och…
Läs mer
Utförare
Viva UTF stödjer hela arbetsprocessen för verkställigheten inom Individ- och familjeomsorgen.
Läs mer
Vård och omsorg
Liksom i många av Vivas andra moduler finns det en tydlig processhantering i Viva ÄO.
Läs mer
Vill du veta mer? Kontakta mig
Pär Holgersson porträtt

Pär Holgersson

VD Cambio Welfare Systems

070-55 44 231

Vi använder cookies för att se till att vi ger dig den bästa upplevelsen av vår hemsida. Läs mer