Svenska

Cambio VIVA
för kommunal
hälso- och
sjukvård

Dokumentation inom hälso- och sjukvård, samt social dokumentation

cambio-nurse_with_ipad

I Cambio Viva HSL hanteras dokumentation inom hälso- och sjukvård, samt social dokumentation i åtaganden. Kunden kan själv påverka vilka delar och funktioner som ska visas och vad som ska kunna registreras av respektive profession. Kunden har också möjlighet att skapa egna mallar för exempelvis status, planer, bedömningar, avvikelserapporter och delegeringar. I Viva finns även möjlighet till automatisk åtgärdsregistrering och journalföring vid signering av dokument, exempelvis provtagningar, hjälpmedelsförskrivningar och anamnes.

Biståndsbeslut från handläggare hanteras via inkomna beställningar, som bl.a. kan innehålla information från handläggares utredningar samt omfattning och beviljad period. Systemet hanterar även insatser som inte är biståndsbeslut, till exempel hemsjukvårdsinsatser. Verkställda insatser kan kopplas till avgifter, rapportering av debitering och frånvaro kan utföras direkt från åtagandet.

Systemet innehåller en modul för avvikelse- och fallolycksrapporter. Avvikelserapporter som registreras i Viva skickas till utpekad uppföljningsansvarig och kan även skickas till MAS.
I Viva aktivitetslista kan användare söka dokumentation gjord under en viss tidsperiod, urval kan göras på till exempel enhet, avdelning och åtgärdskod för att på ett överskådligt sätt få en rapportering på vad som hänt i verksamheten.

Cambio VIVA omfattas av en rad delsystem som kan användas var för sig eller integrerade med varandra

Hälso- och sjukvård
I Cambio Viva HSL hanteras dokumentation inom hälso- och sjukvård, samt social dokumentation i…
Läs mer
Individ- och familjeomsorg
I Viva kan användaren själv kan bestämma vilka funktioner som ska vara tillgängliga i ärendet och…
Läs mer
Utförare
Viva UTF stödjer hela arbetsprocessen för verkställigheten inom Individ- och familjeomsorgen.
Läs mer
Vård och omsorg
Liksom i många av Vivas andra moduler finns det en tydlig processhantering i Viva ÄO.
Läs mer
Vill du veta mer? Kontakta mig
Pär Holgersson porträtt

Pär Holgersson

VD Cambio Welfare Systems

070-55 44 231

Vi använder cookies för att se till att vi ger dig den bästa upplevelsen av vår hemsida. Läs mer