Svenska

Cambio VIVA
- för kommuner
som vill lite mer

Ett verksamhetssystem som samordnar socialtjänstens, vårdens och omsorgens verksamheter och processer.

 

Teenage Granddaughter Showing Grandmother How To Use Digital Tab
Cambio VIVA
Cambio clinician helping patinet
Leende sköterska sitter bredvid äldre man i trädgård på äldreboende

Tydliga processer
ger trygghet
och möjlighet
att utvecklas

Cambio VIVA ger en digital arbetsmiljö som stödjer arbetsprocesser och följer med organisationens utveckling och förändringar.

Cambio VIVA är ett kraftfullt verktyg för kommuners dokumentation, och ett säkert kunskaps- och beslutsstöd som underlättar det vardagliga arbetet.

Viva är utvecklat för att kunna följa med i organisationens utveckling och förändringar. Förutom att vara ett kraftfullt verktyg gällande arbetsprocess och arbetsflöden så innehåller Viva ett flertal automatiska processer. Cambio VIVA innehåller innovativa funktioner som möter medarbetarnas ökade förväntningar på mobilitet och flexibilitet.

Cambio VIVA hjälper användaren att fatta beslut genom de automatiserade processerna. Systemets användarvänliga gränssnitt gör dessutom att exempelvis utredningar, beslut som fattas och beställningar som skickas är överskådligt placerade och lätta att hitta. När allt är samlat på ett ställe får personalen en mycket tydligare helhetsbild. Det underlättar arbetet och säkerställer att personalen ser all viktig dokumentation om den enskilda vårdtagaren på ett snabbt och säkert sätt. Allt för att kunna ge bättre vård. Det är också enkelt att utföra detaljerad och effektiv uppföljning av utfört arbete genom en flexibel statistikfunktionalitet.

Cambio VIVA omfattas av ett flertal delsystem som kan användas var för sig eller integrerade med varandra. De är anpassade för individ- och familjeomsorg, vård och omsorg samt hälso- och sjukvård. Delaktighet med medborgarna möjliggörs genom olika e-tjänster.

Cambio VIVA omfattas av en rad delsystem som kan användas var för sig eller integrerade med varandra

Hälso- och sjukvård
I Cambio Viva HSL hanteras dokumentation inom hälso- och sjukvård, samt social dokumentation i…
Läs mer
Individ- och familjeomsorg
I Viva kan användaren själv kan bestämma vilka funktioner som ska vara tillgängliga i ärendet och…
Läs mer
Utförare
Viva UTF stödjer hela arbetsprocessen för verkställigheten inom Individ- och familjeomsorgen.
Läs mer
Vård och omsorg
Liksom i många av Vivas andra moduler finns det en tydlig processhantering i Viva ÄO.
Läs mer
Vill du veta mera?
Pär Holgersson porträtt

Pär Holgersson

VD Cambio Welfare Systems

070-55 44 231

Vi använder cookies för att se till att vi ger dig den bästa upplevelsen av vår hemsida. Läs mer