Svenska

Vårdpersonalens stöd för effektiv och säker vård

Med Cambio COSMIC journalsystem får användarna ett modernt verktyg som minskar administrationen och ger mer tid för patientmötet.

Cambio Clinician
_22A6345_skiss
cambio_vardpersonal

Pålitligt, tilltalande och smart

Dessa värdeord utgör vår grund för journalsystemet Cambio COSMIC.
När ett system upplevs som pålitligt, tilltalande och smart ges rätt förutsättningar för en bra arbetsdag och patientsäker vård.

Cambios nära samarbete med vårdpersonalen och deras delaktighet i utvecklingen har bäddat för att journalsystemet COSMIC kan erbjuda unika funktioner, egenskaper och flöden som stödjer det dagliga arbetet på vårdenheten.

Med Cambio COSMIC journalsystem får användarna ett modernt och säkert vårdinformationsstöd som stödjer verksamheten, utvecklat för att vara pålitligt, tilltalande och smart i alla lägen. Några korta exempel på detta; användare på en vårdavdelning som arbetar mobilt med COSMIC upplever systemet som pålitligt, då det tillgängliggör journalsystemet på ipads och informationstavlor – informationen finns alltid nära till hands. Det enkla beställningsflödet, där man med några få klick kan sätta in ett paket med beställningar både av analys, remisser och behandlingar, är mycket tilltalande – det underlättar arbetet och sparar tid. Verktyget COSMIC Insight beskriver många som riktigt smart eftersom vårdpersonal själva kan sätta ihop sina rapporter för att analysera och följa upp sitt arbete – något som både höjer kvaliteten och stärker medarbetaren i sin delaktighet.

 

För oss på Cambio är det mötet med vårdpersonalen och deras delaktighet i produktutvecklingen som lägger grunden för att vi kan skapa funktioner, egenskaper och flöden som ger en positiv användarupplevelse. Vi har räknat hur många gånger en medarbetare från Cambio träffar en användare och går med den personen i det dagliga arbetet – i genomsnitt sker detta varje dag. Vi vet att det är en viktig nyckel för att få en djup förståelse för de behov som finns och vad som ska karaktärisera vår vidareutveckling av COSMIC.

 

Cambio

COSMIC binder samman regioner, stödjer vårdpersonalen och har alltid patienten i fokus. Läs mer om det och vårt arbete med e-hälsa här:

Regionalt stöd med samordnad journal
Cambio COSMIC som digitalt stöd i regionen underlättar informationsdelning och kommunikation mellan…
Läs mer
Patientinvolvering för bättre vård
Cambio COSMIC gör det enklare för vårdpersonalen att göra patienten delaktig i sin egen vård.
Läs mer
E-hälsans ekosystem
Öppenhet har varit ett ledord för Cambio sedan starten 1993 och vi var tidigt ute med att erbjuda…
Läs mer
Vill du veta mer? Kontakta mig!
Johanna Hultcrantz porträtt

Johanna Hultzrantz

Chief Product Officer

013-20 03 00

Vi använder cookies för att se till att vi ger dig den bästa upplevelsen av vår hemsida. Läs mer