Svenska

Cambio COSMIC stödjer hela regionens vårdarbete

Vi hjälper dig länka samman kontaktvägarna och kommunikationen mellan kommun, sjukhus och primärvården.

Karlstad-johner-ima136690-2280x2000px
Teenage Granddaughter Showing Grandmother How To Use Digital Tab

Samordnad journal för god och säker vård

En sammanhållen journal oavsett var i vårdflödet patienten befinner sig är en nyckel för att kunna ge högkvalitativ vård.

Cambio COSMIC som digitalt stöd i regionen underlättar informationsdelning och kommunikation mellan alla vårdgivare som är involverade kring patienten. Det leder till en effektiv och patientsäker vård samt bättre arbetsmiljö präglad av delaktighet och ömsesidig respekt inom vårdlaget.

Då kommunens och regionens uppdrag gränsar till varandra används COSMIC LINK för samordnad individuell plan, SIP. Det underlättar för personalen, reducerar vårdtider och ger patienten en sammanhängande vård. COSMIC LINK har med framgång använts i detta syfte och i utvecklingsplanen ligger fortsatta satsningar för att bygga vidare för fler lösningar som knyter samman vård och hälsoinsatser för invånaren genom hela vårdkedjan.

 

 

COSMIC LINK är en stabil teknisk funktion som gör det möjligt för kommun, sjukhus och primärvård att samordna en patients vård.

COSMIC LINK är helt integrerat med Cambio COSMIC, vilket innebär att all behörig personal i vårdkedjan få tillgång till patientinformation, journaluppgifter, läkar- och omvårdnadsepikriser, rehabrapporter och läkemedelslista. Omständiga och krångliga faxrutiner blir ett minne blott. Via COSMIC LINK skickas både processrelaterade meddelande såsom inskrivningsmeddelanden, kallelser till samordnad planering och meddelande om utskrivningsklar, liksom generella meddelanden helt elektroniskt.

COSMIC LINK i korthet:

  • En sammanhållen ärendehantering där inblandade aktörer enkelt kan hålla sig uppdaterade och kommunicera runt patientens samordning.
  • Varje enhet kan enkelt följa sina ärenden, såväl på vårdavdelningen på sjukhuset som vårdboendet inom kommun och patientens vårdcentral.
  • Kommunen får tillgång till utvalda delar av patientens vårddokumentation, däribland den senast uppdaterade läkemedelslistan.
  • Dokumentation av SIP, utskrivningsplan och Plan enligt LPT/LRV sker meddelst COSMIC Vårddokumentation som en integrerad del i COSMIC Link.
  • Varje kund kan via COSMIC Intelligence plocka ut viktiga datum och tidpunkter för hantering av betalningsdagar.

COSMIC binder samman regioner, stödjer vårdpersonalen och har alltid patienten i fokus. Läs mer om det och vårt arbete med e-hälsa här:

Vårdpersonalens stöd
Cambios nära samarbete med vårdpersonalen och deras delaktighet i utvecklingen har bäddat för att…
Läs mer
Patientinvolvering för bättre vård
Cambio COSMIC gör det enklare för vårdpersonalen att göra patienten delaktig i sin egen vård.
Läs mer
E-hälsans ekosystem
Öppenhet har varit ett ledord för Cambio sedan starten 1993 och vi var tidigt ute med att erbjuda…
Läs mer
Vill du veta mer? Kontakta mig!
Johanna Hultcrantz porträtt

Johanna Hultzrantz

Chief Product Officer

013-20 03 00

Vi använder cookies för att se till att vi ger dig den bästa upplevelsen av vår hemsida. Läs mer