Svenska

Cambio COSMIC stärker patientens delaktighet

Med rätt systemstöd är det enklare att vara involverad i sin egen vård. Videosamtal, tillgång till journalen och bokning av besök är exempel på funktioner i COSMIC.

Cambio-cosmic-patientinv
Cambio VIVA

Trygghet och säkerhet med samordnad journal

Med sammanhållen journalföring ges en samlad bild av patientens vårdbehov, oavsett organisationstillhörighet. Informationen är självklart skyddad mot obehörig insyn.

Cambio COSMIC gör det enklare för vårdpersonalen att göra patienten delaktig i sin egen vård.

Cambio COSMIC har många funktioner som ökar tillgängligheten och involverar patienten. Genom COSMIC erbjuds patienten till exempel videosamtal direkt med sin läkare via funktionen eVisit. Man har tillgång till sin patientjournal och sina provsvar. Patienten kan själv boka sitt besök och vid planerad vård kan patienten ta del av exempelvis frågeformulär inför besöket.

Cambio erbjuder även appen Min Hälsa som möjliggör enkel kontakt med vården. Patientinvolvering är ett strategiskt område och fler möjligheter för att arbeta med förebyggande insatser, egenvård och stöd vid behandling är under utveckling.

Cambios vision handlar om att öka patientsäkerheten, främja ökad hälsa och förbättra vård och omsorg. Vi gör detta genom att alltid ha patientens bästa i fokus och genom att utveckla effektiva lösningar åt personalen. Cambio COSMIC och de funktioner som fokuserar på patientens involvering i sin egen vård är bara ett steg mot att möta de krav som framtiden kommer ställa. Lösningarna kommer spara tid och resurser från vården, samtidigt som patientens engagemang och delaktighet bidrar till snabbare tillfrisknande och bättre mående.

COSMIC binder samman regioner, stödjer vårdpersonalen och har alltid patienten i fokus. Läs mer om det och vårt arbete med e-hälsa här:

Regionalt stöd med samordnad journal
Cambio COSMIC som digitalt stöd i regionen underlättar informationsdelning och kommunikation mellan…
Läs mer
Vårdpersonalens stöd
Cambios nära samarbete med vårdpersonalen och deras delaktighet i utvecklingen har bäddat för att…
Läs mer
E-hälsans ekosystem
Öppenhet har varit ett ledord för Cambio sedan starten 1993 och vi var tidigt ute med att erbjuda…
Läs mer
Har du frågor? Kontakta mig
Johanna Hultcrantz porträtt

Johanna Hultzrantz

Chief Product Officer

013-20 03 00

Vi använder cookies för att se till att vi ger dig den bästa upplevelsen av vår hemsida. Läs mer