Svenska

E-hälsans ekosystem

För att möta behoven av nya innovationer ställer vården nu allt högre krav på öppenhet i sina it-system. Genom en långsiktig satsning på öppna standarder, API:er och breda samarbeten står Cambio väl rustade för den transformationen.

_DSR6485_skiss

Öppenhet har varit ett ledord för Cambio sedan starten 1993 och vi var tidigt ute med att erbjuda våra kunder integrationer med olika nationella e-hälsotjänster. Genom att aktivt medverka i nationella pilotprojekt tillsammans med kundgrupp Cambio COSMIC och andra aktörer är Cambio idag den ledande leverantören på svenska marknaden inom detta område.

Cambio och våra svenska kunder är fast beslutna om att fortsatt ligga i absolut framkant beträffande nationella e-hälsotjänster, men vill nu bredda öppenheten för att på sätt bidra till att främja innovationskraften bland företag och organisationer som arbetar med eHälsa.

Öppna standarder skapar ett digitalt ekosystem

När kraven på nya innovationer ökar från vården är ledordet öppenhet viktigare än någonsin. När ingen enskild leverantör längre kan förse vården med alla lösningar måste de istället skapa ekosystem, där innovationskraften från många aktörer kan utnyttjas.
För Cambio har den här insikten lett till ett ökat fokus på att öppna upp sin plattform de senaste åren. Ett tydligt exempel på detta är Cambios engagemang inom openEHR, ett standardiserat dataformat för elektroniska patientjournaler. Tanken med openEHR är att skapa ett öppet ekosystem där olika leverantörer kan utveckla applikationer som delar data mellan varandra, och Cambio har i över 10 år varit drivande inom det arbetet.

Cambio Open Services öppnar upp för innovationer

En annan central del i att skapa en ”framtidssäkrad” plattform handlar om att utveckla den i partnerskap med andra. Utvecklingen av Cambios plattform sker därför tillsammans med både svenska och internationella kunder, SKL-ägda Inera och internationella standardiseringsorganisationer som openEHR och HL7.
Cambio har dessutom skapat Cambio Open Services, en molntjänst som använder API:er för att låta tredjepartsföretag utveckla och testa sina nya applikationer direkt mot Cambios plattform. Detta är en satsning som kommer att växa och starkt bidra till att COSMIC blir ett nav för våra kunders ekosystem för eHälsa.

COSMIC binder samman regioner, stödjer vårdpersonalen och har alltid patienten i fokus. Läs mer om det och vårt arbete med e-hälsa här:

Regionalt stöd med samordnad journal
Cambio COSMIC som digitalt stöd i regionen underlättar informationsdelning och kommunikation mellan…
Läs mer
Vårdpersonalens stöd
Cambios nära samarbete med vårdpersonalen och deras delaktighet i utvecklingen har bäddat för att…
Läs mer
Patientinvolvering för bättre vård
Cambio COSMIC gör det enklare för vårdpersonalen att göra patienten delaktig i sin egen vård.
Läs mer

Nyfiken på mer information om vår öppna plattform?

Vill du veta mer? Kontakta mig!
Johanna Hultcrantz porträtt

Johanna Hultzrantz

Chief Product Officer

013-20 03 00

Vi använder cookies för att se till att vi ger dig den bästa upplevelsen av vår hemsida. Läs mer