Vision

At Cambio we want to make a difference for society by transforming and improving health and social care. We do that by providing qualitative, open and collaborative solutions embracing ecosystems and new eHealth paradigms. We constantly raise the bar, consider tomorrow’s challenges to enable our customers to provide tomorrow’s health and social care today.

Enabling tomorrow’s health and social care today.


Våra värderingar

På Cambio har vi tre kärnvärden som guidar oss i vårt dagliga arbete och som vägleder oss när vi fattar beslut och bemöter varandra och våra kunder.

Trust. På Cambio har vi tillit till varandras kompetens och våra kunder ska känna förtroende för oss som sin långsiktiga partner.

Care. På Cambio agerar vi utifrån det bästa för våra anställda, våra kunder och för samhället i stort.

Together. På Cambio hjälper och stöttar vi varandra. Vi har ett nära samarbete med våra kunder och partners för att uppnå våra gemensamma mål.

Vi stödjer Läkare Utan Gränser

Som Vänföretag till Läkare Utan Gränser bidrar vi till livräddande vård – oavsett vem, var och varför.

Cambio Software Engineering - Who We Are

Våra värderingar

Vi arbetar utifrån tre kärnvärden som vägleder oss i vårt dagliga arbete. De fungerar som vägvisare för hur vi fattar beslut, bemöter varandra och våra kunder : Trust, Care & Together.