Sverige

Mission och värderingar

Cambios mission handlar om att vi vill göra skillnad inom vård och omsorg, och bidra till ett samhälle där vi kan främja hälsa proaktivt genom ny teknik.

mountain-cambio
Meeting_IMG_7411_LizaS

Våra värderingar

Vi arbetar utifrån tre kärnvärden som vägleder oss i vårt dagliga arbete. De fungerar som vägvisare för hur vi fattar beslut, bemöter varandra och våra kunder : Trust, Care & Together.

Mission

På Cambio vill vi göra skillnad inom vård och omsorg, och för samhället i stort. Vi strävar hela tiden efter att höja blicken, utgå ifrån morgondagens utmaningar och nyttja den allra senaste tekniken för att möjliggöra för våra kunder att leverera morgondagens vård och omsorg. Vi bidrar till att förändra och förbättra hur vård och omsorg levereras. Enabling tomorrow’s healthcare.

Se vad som driver oss på Cambio

Våra värderingar

Vi på Cambio har tre kärnvärden som guidar oss i vårt dagliga arbete och som vägleder oss när vi fattar beslut och bemöter varandra och våra kunder.

Trust. På Cambio har vi tillit till varandras kompetens och våra kunder ska känna förtroende för oss som sin långsiktiga partner.

Care. På Cambio agerar vi utifrån det bästa för våra anställda, våra kunder och för samhället i stort.

Together. På Cambio hjälper och stöttar vi varandra. Vi har ett nära samarbete med våra kunder och partners för att uppnå våra gemensamma mål.

Vi använder cookies för att se till att vi ger dig den bästa upplevelsen av vår hemsida. Läs mer