Logotype
Logotype
Logotype

Publicerad: 2017-03-16

Viva Omsorg gör jobbet i Eskilstuna

– Det kanske låter som en klyscha men den första tiden har varit väldigt positiv. Det fanns absolut personal som var skeptiska innan införandet men det byttes ut mot nyfikenhet även bland brukarna och personalen gick in med liv och lust, säger Stefan Svensson, enhetschef hemtjänsten Munktell.

Tillsammans med Ilab (som numera är en del av Cambio Healthcare Systems) har Eskilstuna kommun inlett ett mobilt arbetssätt inom vård- och omsorg genom att använda appen Viva omsorg i Ipads.

– Vi fick i uppdrag att testa nya arbetssätt och det unika med syftet var aldrig att få till en högre effektivisering eller mer kontroll utan istället att nå en ökad kvalitet för brukarna, vilket gjorde projektet väldigt roligt att jobba med, säger Therése Purra Pettersson, systemförvaltare i Eskilstuna kommun.

– Målet är också att bli en mer attraktiv arbetsgivare och förbättra arbetsmiljön för vår personal. Vi har tidigare sett dåliga resultat i medarbetarenkäter kring arbetstakt och stress.

En stor fördel med Viva omsorg i arbetet är att man har tillgång till all information även i brukarens hem. Tidigare var personalen i hemtjänsten tvungna att komma ihåg vad som händer ute på fältet för att sedan dokumentera på kontoret. Nu kan man direkt dokumentera nödvändiga händelser. Man kan även läsa dokumentationer och genomförandeplaner på plats ifall personalen är osäker på hur något ska utföras hos brukaren vilket underlättar mycket för nyanställda och vikarier.

Även för larmgruppen som arbetar dygnet runt har plattorna förenklat arbetet. Tidigare hade de problem med långa nätter då arbetstiden inte räckte och dokumentationen ofta fick skötas på övertid. Idag kan dokumentationen skrivas i bilen på väg till nästa larm.

– Personalen känner sig mer trygg under arbetspasset då de kommer åt dokumentation direkt, inte minst timvikarier. Viva omsorgs-appen är enkel att förstå och de kommer fort in i arbetssättet, säger Stefan Svensson.

Arbetet med att införa ett mobilt arbetssätt inom vård- och omsorg i Eskilstuna har kommit en bra bit, men än är det inte slut på idéer. Det finns mycket potentiella utvecklingsmöjligheter kvar och de ser Ipaden som en verktygslåda.

– Verktygslådan ska fyllas på vartefter och här är våra medarbetare fantastiska resurser som kommer med kreativa utvecklingsområden för användandet, för vilka vet bättre än de vad man behöver för att göra ett bra jobb, säger Stefan Svensson.

– Digitala nyckellösningar är något vi pratat om. Vi har även upptäckt möjligheten att använda oss av Google Translate för enklare samtal med brukare som pratar andra språk i situationer där vi inte i första hand kan erbjuda personal som talar samma språk. Det kanske inte blir helt rätt ordföljd men man kan göra sig förstådd i alla fall.

Appen har även en kamerafunktion där till exempel sjuksköterskor efter samtycke av brukare kan fotografera sår och följa läkningsprocessen över tid. Detta kan även underlätta arbetet för en undersköterska som lägger om såret som då kan se hur såret såg ut tidigare.

– Jag som systemförvaltare är väldigt positiv till att vi äntligen satsar på ett mobilt arbetssätt. Förändringen är bara i sin början, säger Therése Purra Pettersson.

Proof of concept inleddes i november 2015, införandet påbörjades sedan i februari året därpå och sedan mitten av mars 2016 började plattorna användas praktiskt i det dagliga arbetet.

 

Artikeln är publicerad på Voister www.voister.se 

Cambio avsändare bild

Dela med dig av sidan

Cambio Healthcare System

SWE | ENG | DK


Logotype

Cambio grundades 1993 och har sedan dess levererat heltäckande IT-lösningar för hälso- och sjukvårdsorganisationer. Idag är Cambio ett e-hälsoföretag, som tillhandahåller smarta, pålitliga och användarvänliga lösningar för att förbättra vård och patientsäkerhet, med en marknadsledande position i Norden och närvaro i Storbritannien vilket inkluderar mer än 100.000 användare. Vi är engagerade i att förbättra hälso- och sjukvården samt patientsäkerheten.
Följ oss på:
FacebookInstagram
Contact us:
Phone Mail Map