Logotype
Logotype
Logotype

Publicerad: 2016-12-12

Ung läkare på Cambio vill påverka e-hälsoutvecklingen

– Jag vill vara med och påverka utvecklingen av sjukvårdens IT-stöd. Därför har jag sökt mig till Cambio Healthcare Systems. Ska vi som arbetar i vården kunna göra ett bra jobb för våra patienter måste IT-stöden vara skräddarsydda efter våra behov.
Det säger 31-åriga läkaren Sara Lei som sedan ett par månader tillbaka arbetar som medicinsk rådgivare på Cambio. Hon har tidigare undervisat i gruppdynamik och ledarskap på universitetsnivå, och även haft styrelseuppdrag för Sveriges Yngre Läkares Förening (SYLF). På sin fritid läser hon just nu in en magisterexamen i sjukvårdsmanagement.
– På Cambio vill jag bidra med mina erfarenheter som läkare, men också med mina tankar kring förändringsledning och organisationsutveckling i vården, förklarar hon.
Sara Lei är en av tre medicinska rådgivare på Cambio. Hennes fokusområde är i första hand medicinska beslutsstöd och hälsoanalys. Tjänsten är på 20 procent – övrig arbetstid befinner hon sig på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge, där hon siktar på att bli specialist inom internmedicin och akutsjukvård.

Pedagogiskt verktyg
Det var under sin allmäntjänstgöring i Kiruna som Sara Lei började intressera sig för e-hälsa.
– Men jag är inte särskilt duktig på datorer. Däremot ser jag möjligheterna med den digitala utvecklingen i sjukvården. Och då tänker jag inte bara på olika funktioner i journalsystemen, utan också på elektroniska hjälpmedel som kan underlätta mötet med patienten, säger hon.
Ett sådant exempel är den surfplatta som Sara Lei gärna har med sig i fickan i sina sjukhuskläder när hon är ute på olika mottagningar och avdelningar. Surfplattan använder hon som ett kunskapsstöd för egen del, men framför allt som ett pedagogiskt verktyg i mötet med patienterna.

Fulladdad med appar
Plattan är hennes privata och hon har laddat den med olika medicinska appar, behandlingsrekommendationer, nätbaserade informationsfilmer och översättningsprogram för olika språk.
– Jag tror att förståelsen ökar om patienten får se foton, illustrationer eller en kort film som förklarar diagnosen, säger hon.
Sara Lei berättar att många läkare idag har med sig mobiltelefoner till arbetet för att kunna söka efter jobbrelaterad information.
– Men jag använder en surfplatta eftersom mitt fokus i första hand ligger på kommunikationen med patienterna. Plattan har större skärm och fungerar därför bättre när jag ska visa något, säger hon.

Många kompetenser på Cambio
Den här erfarenheten tar Sara Lei med sig till Cambio. Hon deltar också i Cambios arbete med mobila funktioner i applikationen COSMIC Nova Physician. Det är en applikation som fungerar som ”journalen i fickan” och den är framtagen för att underlätta läkarens möte med patienten vid sängkanten.
– Jag ser verkligen fram emot att få vrida och vända på olika idéer tillsammans med andra engagerade människor på Cambio, säger hon.
Just möjligheten att få samarbeta med personer med olika kompetenser tilltalar Sara Lei. Det är därför som hon valt att söka sig till just Cambio, förklarar hon. På företaget arbetar kognitionsvetare och andra användbarhetsexperter tillsammans med programmerare.
– Det är när människor med olika bakgrund och erfarenheter slår ihop sina huvuden som man kan utveckla spännande och meningsfulla IT-lösningar, anser Sara Lei.

Betonar patientens betydelse
Sara Lei bedömer att svensk sjukvård står inför stora utmaningar. Den medicinska kunskapen växer, samtidigt som andelen äldre ökar. Ska resurserna räcka till – för en tillgänglig, säker och jämlik sjukvård – krävs att digitaliseringen fortsätter, menar hon.
– Vårdpersonalen ska självklart ha tillgång till smarta journalsystem och IT-stöd som sparar tid och underlättar det dagliga arbetet, till exempel möjlighet att skriva journalanteckningar med hjälp av rösten och smidiga sätt att hantera information. Men vi får inte heller glömma bort patienternas betydelse. Vi kan inte längre underutnyttja deras kunskap och engagemang, säger hon.

Sara Lei ser framför sig olika IT-stöd som ökar patienternas delaktighet i sin egen vård, och som även involverar de anhöriga på ett tydligare sätt.
– I digitaliseringen av sjukvården gäller det att ödmjukt lyssna in behov och önskemål hos alla grupper som berörs, det vill säga vårdpersonal, patienter och anhöriga. Det är bara genom att arbeta tillsammans som vi skapar rätt IT-lösningar för morgondagens goda hälso- och sjukvård, betonar hon.

Cambio avsändare bild

Dela med dig av sidan

Cambio Healthcare System

SWE | ENG | DK


Logotype

Cambio grundades 1993 och har sedan dess levererat heltäckande IT-lösningar för hälso- och sjukvårdsorganisationer. Idag är Cambio ett e-hälsoföretag, som tillhandahåller smarta, pålitliga och användarvänliga lösningar för att förbättra vård och patientsäkerhet, med en marknadsledande position i Norden och närvaro i Storbritannien vilket inkluderar mer än 100.000 användare. Vi är engagerade i att förbättra hälso- och sjukvården samt patientsäkerheten.
Följ oss på:
FacebookInstagram
Contact us:
Phone Mail Map