Logotype
Logotype
Logotype

Publicerad: 2016-04-04

Stolt IT-chef om Dagens Medicins utmärkelse: ”Viktigast är vårdprofessionens oförtröttliga arbete”

– Självklart är vi väldigt stolta över Dagens Medicins utmärkelse ”Bästa universitetssjukhus 2015”. Att sjukhuset utses till vinnare för tredje gången gör inte saken sämre.

Det säger Håkan Klarin i en kommentar till priset. Han är chef för Centrum för medicinsk teknik och IT inom Region Östergötland. Håkan Klarin tror inte att de tre topplaceringarna beror på tillfälligheter, utan betonar den medicinska professionens oförtröttliga arbete för att förbättra och utveckla vården.
– Universitetssjukhuset har goda medicinska resultat, hög tillgänglighet och bra vårdhygien. Dessutom har vi ordning och reda på ekonomin. Det är förklaringen till att sjukhuset hamnar så högt i Dagens Medicins ranking, förklarar han.

Håkan Klarin, chef för Centrum för medicinsk teknik och IT inom region Östergötland

Välfungerande IT-stöd
På universitetssjukhuset, liksom i övriga regionen, används vårdinformationssystemet Cambio COSMIC sedan flera år tillbaka. Vilken roll COSMIC har för sjukhusets topplaceringar vill Håkan Klarin ha osagt. Samtidigt betonar han att välfungerande IT-stöd bidrar till en mer effektiv och patientsäker hälso- och sjukvård.
– Det pågår för närvarande en stor digitalisering av svensk hälso- och sjukvård, och systemen blir alltmer utvecklade. IT-stöden får också en mer central roll i verksamhetsutvecklingen, förklarar han.

Säkrare vårdprocesser
Inom den närmaste framtiden kommer Cambio COSMIC att innehålla ytterligare funktioner och tjänster, däribland stöd för strukturerad vårddokumentation, klinisk beslutsstöd, mobilt stöd för vårdpersonalen, ny läkemedelsmodul och olika e-learningtjänster.

Hur kommer dessa uppgraderingar att påverka rankingen framöver?
– Oj, den frågan är omöjlig att besvara. Men syftet med de nya tjänsterna är förstås att stödja vården ytterligare. Detta leder till effektivare och säkrare vårdprocesser, och därmed också till ökad medicinsk kvalitet, säger Håkan Klarin.

Tre COSMIC-landsting i topp
Han vill också ta tillfället i akt att lyfta fram Östergötlands grannar – Region Jönköpings län och Landstinget i Kalmar län. Länssjukhuset Ryhov i Jönköping vann tävlingsklassen mellanstora sjukhus och Oskarshamns sjukhus klassen mindre sjukhus.
– Det är roligt att kunna konstatera att samtliga tre vårdgivare i sydöstra sjukvårdsregionen har topplaceringar i Dagens Medicins ranking, och att vi alla använder Cambio COSMIC, säger han.

Tjänsterna i Cambio COSMIC utvecklas av Cambio Healthcare Systems i dialog med de nio svenska vårdgivare som använder vårdinformationssystemet.

Cambio avsändare bild

Dela med dig av sidan

Cambio Healthcare System

SWE | ENG | DK


Logotype

Cambio grundades 1993 och har sedan dess levererat heltäckande IT-lösningar för hälso- och sjukvårdsorganisationer. Idag är Cambio ett e-hälsoföretag, som tillhandahåller smarta, pålitliga och användarvänliga lösningar för att förbättra vård och patientsäkerhet, med en marknadsledande position i Norden och närvaro i Storbritannien vilket inkluderar mer än 100.000 användare. Vi är engagerade i att förbättra hälso- och sjukvården samt patientsäkerheten.
Följ oss på:
FacebookInstagram
Contact us:
Phone Mail Map