Logotype
Logotype
Logotype

Publicerad: 2017-11-20

Öppet journalsystem skapar stora värden för patienten

Genom att öppna upp journalsystemet COSMIC mot omvärlden ska Cambio öka vårdens innovationskraft. Nu lanserar de tjänsten Cambio Open Services som gör COSMIC till navet i ett nytt ekosystem för vårdinnovationer.
– Genom att Cambio erbjuder en öppen lösning så finns det väldigt mycket värde som vi kan skapa för patienterna, säger Johan Cederlund, vd på bolaget ScientificMed som använt tjänsten.

I dag finns det ingen brist på idéer kring digitala innovationer och applikationer som kan förbättra vården. För att förverkliga dessa idéer krävs det dock ofta att utvecklarna får tillgång till data i vårdgivarens journalsystem, vilket tidigare utgjort en bromskloss för innovation. För att eliminera den bromsklossen har Cambio därför lanserat den nya tjänsten Cambio Open Services.

– Det har tidigare varit ganska komplicerat att bygga integrationer mot COSMIC. Nu förenklar vi det och gör det som en ”självbetjäningsfunktion”. Genom att öppna upp för fler tredjepartsutvecklare att på egen hand skapa applikationer för journalsystemet släpper vi fram en otrolig innovationskraft som kommer att gynna både vården och patienterna, säger Thomas Abrahamsson, ansvarig för Business Innovation på Cambio.

Tjänsten bygger på öppna gränssnitt, så kallade API:er, som tillåter vem som helst att bygga programvara som kan interagera med COSMIC – på ett säkert och strukturerat sätt. Genom Cambio Open Services kan utvecklare dessutom prova sin programvara mot en testdatabas för att se hur den fungerar. Applikationen kan på så vis utvecklas och testas utan tillgång till någon verklig patientdata. När applikationen väl är färdig kan utvecklaren sedan vända sig till en vårdgivare som använder COSMIC för att sälja in sin lösning och efter det koppla den till deras journalsystem. Tjänsten blir därmed ett nav kring vilket nya vårdinnovationer kan utvecklas och testas.

Några som redan har använt tjänsten är det svenska bolaget ScientificMed. Deras affärsidé bygger på att bygga applikationer som underlättar kommunikationen mellan patienter och deras läkare. Exempelvis kan det handla om att underlätta för patienten att rapportera in bieffekter av sin medicinering eller att underlätta för läkaren att informera patienten om en justering i behandlingen.

Enligt ScientificMeds vd, Johan Cederlund, har den här typen av lösningar stor potential att både förbättra hälsan hos patienterna och underlätta arbetet för läkarna.

– För att skapa det konkreta värdet för patienterna och se till att lösningen verkligen kommer in i vårdens sätt att arbeta är den här kopplingen mot COSMIC jätteviktig. Därför är vi väldigt positiva till lösningen, säger han.

ScientificMed har redan använt Cambio Open Service för att utveckla en första applikation riktad mot patienter med en viss typ av blodcancer. Läkarna behöver kontinuerligt kunna justera medicineringen utifrån dessa patienters blodvärden och med hjälp av ScientificMeds applikation ska den informationen nå patienten snabbare.

– Det som skrivs in i COSMIC kommer ut som en notifiering direkt i appen hos patienten, istället för att man behöver ringa eller skicka brev. De kan se meddelandet direkt och vården kan checka av att patienten har sett det, säger Johan Cederlund.

Johan Cederlund berättar att man på ScientificMed varit glatt överraskad över enkelheten i Cambio Open Service – just enkelheten är också en av de allra viktigaste aspekterna i tjänsten. Hela den tekniska lösningen bygger därför på standardprodukter och använder exempelvis standardiserade säkerhetslösningar som BankID för personverifiering.

– En del av grundstrukturen är att det ska vara ”self service”. Du ska inte behöva sitta i långa möten med Cambio för att kunna använda det; du ska själv kunna gå in på sajten, läsa dig till hur du ska göra och sedan göra det. Samtidigt måste det vara säkert och vi har därför byggt in alla säkerhetslösningar som behövs för att skydda patientdata i tjänsten, säger Thomas Abrahamsson.

Genom Cambio Open Services hoppas Cambio därmed skapa ett helt nytt ekosystem för innovation, där nya idéer för att förbättra vården kan frodas. Enligt Johan Cederlund är det precis så ScientificMed ser på tjänsten och företaget har redan nu planer på att utveckla fler applikationer.

– Genom att Cambio erbjuder en öppen lösning så finns det väldigt mycket värde som vi kan skapa för patienterna i det här ekosystemet.

 

Cambio avsändare bild

Dela med dig av sidan

Cambio Healthcare System

SWE | ENG | DK


Logotype

Cambio grundades 1993 och har sedan dess levererat heltäckande IT-lösningar för hälso- och sjukvårdsorganisationer. Idag är Cambio ett e-hälsoföretag, som tillhandahåller smarta, pålitliga och användarvänliga lösningar för att förbättra vård och patientsäkerhet, med en marknadsledande position i Norden och närvaro i Storbritannien vilket inkluderar mer än 100.000 användare. Vi är engagerade i att förbättra hälso- och sjukvården samt patientsäkerheten.
Följ oss på:
FacebookInstagram
Contact us:
Phone Mail Map