Logotype
Logotype
Logotype

Publicerad: 2017-05-17

Nu lanseras Cambios e-Learningtjänst för COSMIC R 8.1

Nu lanseras Cambios e-Learningtjänst för COSMIC R 8.1 Cambio erbjuder e-Learning som en tjänst till alla våra kunder och slutanvändare sedan 2015. Ett stort arbete har nu slutförts som resulterat i att vi nu lanserar en mängd nyheter i utbildningsportalen och en e-Learning som stöttar COSMIC R 8.1

Tjänsten nås via en utbildningsportal som innehåller presentationsfilmer, utbildningsfilmer, instruktionsdokument och interaktiva övningsmoment. Portalen är en samlingsyta med verktyg för en effektivare användning av Cambio COSMIC som idag används av närmare 100000 slutanvändare i svensk sjukvård.

Nyligen uppdaterades portalen med de moduler som utgör kärnan i systemet. Användaren kan enkelt få tillgång till berättande filmer, utbildning hur de använder funktionaliteten på bästa sätt, övningar och certifieringar – när det passar individen och från vilken uppkopplad plats som helst. Eftersom vår e-Learning är integrerad med våra lösningar får de som inte certifierat sig en påminnelse vid inloggning.

Bland nyheterna i utbildningsportalen kan nämnas exempelvis Remiss och svar, Vårddokumentation och Resursplanering. Efter sommaren planeras ytterligare nyheter så som Beslutsstöd Psykiatri och Operationsplanering.

e-Learning är ett effektivt sätt att nå ut till många användare samtidigt med utbildning och nyheter, det är enkelt för användaren att repetera informationen – stödet kan även användas som online-hjälp mitt i arbetet. Verksamheten får överblick över vilka som är utbildade på vad och när, och kan enkelt sätta in stödresurser vid behov. I e-Learning-tjänsten finns också uppföljning som gör det enkelt att följa vilka som är certifierade och när det skedde.

Vill du veta mer är du välkommen att höra av dig till Stina Ege.

Cambio avsändare bild

Dela med dig av sidan

Cambio Healthcare System

SWE | ENG | DK


Logotype

Cambio grundades 1993 och har sedan dess levererat heltäckande IT-lösningar för hälso- och sjukvårdsorganisationer. Idag är Cambio ett e-hälsoföretag, som tillhandahåller smarta, pålitliga och användarvänliga lösningar för att förbättra vård och patientsäkerhet, med en marknadsledande position i Norden och närvaro i Storbritannien vilket inkluderar mer än 100.000 användare. Vi är engagerade i att förbättra hälso- och sjukvården samt patientsäkerheten.
Följ oss på:
FacebookInstagram
Contact us:
Phone Mail Map