Logotype
Logotype
Logotype

Publicerad: 2017-07-04

Mer pengar och jordnära förändringsledning nyckeln för att uppnå e-hälsovisionen

För att kunna uppnå regeringens vision för e-hälsa – där vi ska bli bäst i världen 2025 – måste vi öka förändringstakten kring digitalisering av vården dramatiskt. Det är nog de allra flesta överens om. Men är det överhuvudtaget möjligt? Och vad krävs i så fall för att ens ha en chans att nå det ambitiösa målet?

Det behövs förstås mer pengar. Det slår bland annat den årliga Slit-rapporten från landstingens IT-direktörer fast. Den konstaterar att trots att ambitionen har varit att öka satsningarna inom IT-området i vården, har ändå obetydligt mer medel lagts på IT under de senaste 10 åren. Därtill är det ekonomiska utrymmet för nyutveckling och innovation mindre i landstingen jämfört med andra branscher i Sverige.

Om Sverige ska bli bäst i världen, är det oacceptabelt att man samtidigt underfinansierar IT och innovation i landstingen. Istället borde investeringarna i nyutveckling och innovation åtminstone vara i nivå med övrig offentlig sektors 3,3 procent av den totala omsättningen, vilket skulle innebära en ökning på en och en halv miljard för vården. Detta för att överhuvudtaget ha en rimlig chans att uppnå visionen.

Man kan bara drömma om vad som skulle kunna åstadkommas med en budget liknande banksektorn, som lägger över 10 procent av omsättningen på IT. Där ser vi också resultatet av att de vågat anamma ett digitalt arbetssätt i form av stora effektiviseringar där kunderna med hjälp av tekniken själva utför många av de uppgifter som bankpersonalen tidigare gjorde.

Som etablerade leverantörer av IT- och systemstöd till svensk vård, med åtaganden i de flesta av Sveriges 21 landsting tillsammans, ser vi att ökade resurser verkligen behövs och är en förutsättning, men inte att de ensamt utgör lösningen. Utan helhetsgrepp och förändringsvilja räcker inte ens en stor budgetsatsning.

Till skillnad mot vad många kanske tror, råder det ingen brist på de tekniska lösningar som behövs för att uppnå digitaliseringsmålen. De finns redan idag och är både beprövade och internationellt konkurrenskraftiga, eftersom de bygger på etablerade standarder. Dessutom är de redo att införas på en gång. Se bara på Uppsalaregionen, som är ledande inom svensk e-hälsa idag.

Landstinget i Uppsala län var exempelvis först i Sverige med att ge invånarna tillgång till journalinformation via nätet redan 2012. Uppsala tillämpar e-remisser istället för fax eller post, vilket fortfarande är vanligt på andra håll och de har börjat införa digitala egenvårdstjänster och komplettera vanliga läkarbesök med virtuella vårdmöten via video. Virtuell vård är ett arbetssätt som enligt konsultföretaget McKinsey kan spara upp emot 20 miljarder kronor åt svensk sjukvård årligen.

Detta visar att de tekniska lösningarna finns och fungerar. De är anpassade för svensk vård och svenska regelverk och är kopplade till journalsystemet. Men den största framgångsfaktorn i Uppsalas fall, där andra landsting kan dra nytta, är ett pragmatiskt förhållningssätt och vilja till förändring, i kombination med ett starkt intresse för e-hälsa hos den politiska ledningen.

Fokus måste alltså läggas på att förena ökade investeringar med pragmatisk och professionell förändringsledning. Till skillnad från aggressiva managementmodeller levererade av konsulter i mörk kostym och slips, måste framgångsrik förändring ske utifrån en verklig förståelse för hur svensk vård faktiskt fungerar.

Vi sticker ut hakan och utmanar landstingen att våga ta steget att förändra med professionell men jordnära hjälp. Endast på så sätt kan den förändringstakt och det driv som krävs för att nå visionen om e-hälsa åstadkommas. Dessutom frigör det resurser för landstingen att ägna åt kärnverksamheten – att möta patienterna.

 

Peter Gille, VD, Cambio Healthcare Systems
Bengt-Göran Kangas, ansvarig för offentlig sektor på EVRY

Cambio avsändare bild

Dela med dig av sidan

Cambio Healthcare System

SWE | ENG | DK


Logotype

Cambio grundades 1993 och har sedan dess levererat heltäckande IT-lösningar för hälso- och sjukvårdsorganisationer. Idag är Cambio ett e-hälsoföretag, som tillhandahåller smarta, pålitliga och användarvänliga lösningar för att förbättra vård och patientsäkerhet, med en marknadsledande position i Norden och närvaro i Storbritannien vilket inkluderar mer än 100.000 användare. Vi är engagerade i att förbättra hälso- och sjukvården samt patientsäkerheten.
Följ oss på:
FacebookInstagram
Contact us:
Phone Mail Map