Logotype
Logotype
Logotype

Publicerad: 2017-11-10

Lyckat införande av COSMIC Link i Region Jönköpings län – kortare vårdprocesser och ökad samverkan

Region Jönköpings län arbetar med samordnad vårdplanering med en vision om en trygg och säker vård och omsorg där varje patient ska få den vård patienten behöver, när den behöver det och där den behöver det. Som ett led i att realisera visionen och uppnå det uppsatta målet om ökad samverkan och kortare vårdprocesser som involverar patienten implementerades Cosmic Link under våren 2017.

COSMIC Link är en funktion som länkar samman kommunikationen mellan kommunen, sjukhusen och primärvården så att alla har tillgång till samma information samtidigt. Med COSMIC Link arbetar man med en sammanhållen och samordnad vårdplan. Eftersom COSMIC Link hämtar all information ur Cambio COSMIC, kan all behörig personal i vårdkedjan få tillgång till patientinformation, journaluppgifter, läkar- och omvårdnadsepikriser, rehabpersonalens anteckningar och läkemedelslista. I stället för fax eller muntlig överlämning sköts inskrivningsmeddelanden, kallelser till vårdplanering och utskrivningsmeddelande helt elektroniskt.

Den 27 april i år införde Region Jönköpings län COSMIC Link i hela regionen som består av 13 kommuner, 49 vårdcentraler och 3 sjukhus. Detta föregicks av en intensiv period av förberedelse och planering. Inför uppstarten var framför allt kommunerna oroade över hur det skulle fungera med Link som stöd för vårdplaneringsprocessen, och med nya arbetssätt. En tid efter införandet är alla verksamheter huvudsakligen positivt inställda. Ytterligare funktioner efterfrågas och ett nära samarbete pågår kring utvecklingen av kommande version av Link. Arbetet med samverkan och utveckling av de nya rutinerna behöver fortsätta inför förändringen i betalningsansvarslagen som träder i kraft 2018. De som jobbar med vårdplanering upplever att man får en mer samlad bild av vårdplaneringsprocessen och att det är positivt att kommunen kan läsa läkemedelslistan, vissa delar av journalen och omvårdnadsepikrisen på vårdplaneringsärenden i Link.

Mängden utskrifter har minskat och vi vinner i både tid och miljö. Alla parter får samma information om aktuella vårdplaneringsärenden samtidigt och vårdplaneringsprocessen är inte längre beroende av att personer för informationen vidare. Några av målen med att införa COSMIC Link var ökad samverkan, kortare vårdprocesser och att förändra arbetssätten och arbeta smidigare med vårdplaneringsflödet. Vi ser redan nu goda effekter och har en grundkunskap i hur vårdplanering fungerar i Link, och detta är en bra bas att utgå från inför kommande förändringar inför nästa år, säger Helena Blom Håkansson, och Lotta Sjökvist, projektledare och utredare på Region Jönköpings län som har arbetat med införandet av COSMIC Link.

 

Se filmen om hur samordnad vårdplanering fungerar i Region Jönköping

Cambio avsändare bild

Dela med dig av sidan

Cambio Healthcare System

SWE | ENG | DK


Logotype

Cambio grundades 1993 och har sedan dess levererat heltäckande IT-lösningar för hälso- och sjukvårdsorganisationer. Idag är Cambio ett e-hälsoföretag, som tillhandahåller smarta, pålitliga och användarvänliga lösningar för att förbättra vård och patientsäkerhet, med en marknadsledande position i Norden och närvaro i Storbritannien vilket inkluderar mer än 100.000 användare. Vi är engagerade i att förbättra hälso- och sjukvården samt patientsäkerheten.
Följ oss på:
FacebookInstagram
Contact us:
Phone Mail Map