Logotype
Logotype
Logotype

Publicerad: 2015-12-10

Hela svenska kundgruppen på ny plattform

Den nya versionen R8.0 av Cambio COSMIC vårdinformationssystem är sen mitten av november 2015 införd hos samtliga kunder i den svenska kundgruppen. Uppgraderingen till R8.0 är den största uppgraderingen av Cambio COSMIC hittills och har lyckats genom ett tätt samarbete med våra kunder.

Den nya versionen av Cambio COSMIC ger både hälso- och sjukvården och patienten tillgång till ett nytt stöd för remisshantering. Även patienten blir nu delaktig och får möjlighet att följa var i processen remissen befinner sig samt läsa remissvar via den nationella tjänsten Journalen. Den nya versionen stödjer även Nationell elektronisk remiss, vilket möjliggör ett utbyte av remisser elektroniskt mellan vårdgivare i olika landsting och regioner med olika system. Denna möjlighet ökar patientsäkerheten och eliminerar en omfattande pappershantering i verksamheten.

R 8.0 är också en stor modernisering av Cambio COSMICs underliggande plattform och arkitektur som gör Cambio COSMIC redo att hantera ännu större installationer där individens behovs sätts i centrum. Den nya versionen ligger till grund för Cambios nya kliniska beslutsstöd och mobila lösningar där informationen alltid finns tillgänglig i vårdsituationen. Den nya versionen innehåller även konkreta resultat av vårt gemensamma arbete för ytterligare följsamhet och öppenhet till standardiserade nationella initiativ. Ett resultat av detta är att Cambio COSMIC R8.0 stöder alla nya nationella tjänstekontrakt för NPÖ-2, den nationella patientöversikten, som ger alla vårdgivare, både inom regional och kommunal vård, möjlighet att dela information kring patienten i en gemensam vårdkedja.

Den nya versionen innehåller ett hundratal förbättringar bland annat att den befintliga Akutliggaren uppdaterats till ett generellt stöd för såväl akutmottagningens besök som för avdelningarnas inneliggande patienter.

– Uppgraderingen till Cambio COSMIC R8.0 är den mest omfattande systemuppgradering vi gjort, men tillsammans med Cambio har vi lyckats genomföra detta på ett mycket bra sätt. Vi ser detta som ett resultat av att vårt täta samarbete har utvecklats ytterligare till ett fullgott partnerskap för vården, säger Mikael Borén, IT-direktör Landstinget i Värmland.

Den svenska kundgruppen består av följande vårdgivare som alla använder vårdinformationssystemet Cambio COSMIC för hela sin hälso- och sjukvårdsverksamhet:
• Region Jämtland Härjedalen
• Region Jönköping
• Region Östergötland
• Region Kronoberg
• Landstinget i Kalmar län
• Landstinget i Västmanland
• Landstinget i Värmland
• Uppsala läns landsting
• Capio AB

Kontakta Landstinget i Värmland:
Mikael Borén, IT-direktör Landstinget i Värmland
E-post: mikael.boren@liv.se

Cambio avsändare bild

Dela med dig av sidan

Cambio Healthcare System

SWE | ENG | DK


Logotype

Cambio grundades 1993 och har sedan dess levererat heltäckande IT-lösningar för hälso- och sjukvårdsorganisationer. Idag är Cambio ett e-hälsoföretag, som tillhandahåller smarta, pålitliga och användarvänliga lösningar för att förbättra vård och patientsäkerhet, med en marknadsledande position i Norden och närvaro i Storbritannien vilket inkluderar mer än 100.000 användare. Vi är engagerade i att förbättra hälso- och sjukvården samt patientsäkerheten.
Följ oss på:
FacebookInstagram
Contact us:
Phone Mail Map