Logotype
Logotype
Logotype

Publicerad: 2016-04-04

”Hands on” fick Magnus att ändra åsikt från skeptiker till stor Nova-entusiast

– Jag var väldigt negativ i början. Men nu tycker jag att det är bland det bästa som hänt. Idag kan jag inte tänka mig att jobba utan min padda. Allt går så mycket smidigare. Det är ett jättebra hjälpmedel.

Det säger undersköterskan Magnus Forsberg på avdelning 1 vid Västmanlands sjukhus Sala. För ett drygt år sedan infördes COSMIC Nova Ward på hans arbetsplats. Syftet med produkten – som utvecklats av Cambio Healthcare Systems – är att stödja och underlätta det dagliga arbetet på en vårdavdelning.

Från skeptiker till entusiast
På avdelning 1 finns 18 vårdplatser. Här bedrivs i första hand multiprofessionell rehabilitering av stroke- och ortopedpatienter. Man gör även utredningar av medicinskt stabila patienter inom internmedicin och geriatrik. På avdelningen vårdas också patienter vid livets slut.
– När jag fick höra talas om att vi skulle börja jobba med paddor så tyckte jag att det var ett onödigt påfund, något som kom ovanifrån. Jag har aldrig varit särskilt road av datorer och var inte intresserad av ett nytt arbetssätt, säger Magnus Forsberg. Men det tog inte lång tid för Magnus Forsberg att ändra inställning – när han väl fick börja använda IT-stödet. Och idag beskriver han sig själv som en stor Nova-entusiast.

 

Magnus Forsberg, undersköterska på avdelning 1 vid Västmanlands sjukhus i Sala. Foto: Svante Remshagen

Två tjänster för ökat stöd
COSMIC Nova Ward består av två tjänster. Dels en elektronisk översikt där fakta om avdelningens patienter presenteras i realtid på en stor pekskärm inne på avdelningsstationen. Dels mobila läsplattor som gör det möjligt att – direkt på plats – registrera och dokumentera det arbete som görs vid patientens sängkant. De två tjänsterna kommunicerar med varandra och uppgifterna uppdateras kontinuerligt. Tjänsterna är också integrerade med vårdinformationssystemet.
– När jag börjar mitt arbetspass hämtar jag en padda från laddningsstället och loggar in mig. Då kommer alla mina patienter upp i en lista. När jag klickar på namnet får jag fram mer information och kan se vilka arbetsuppgifter som jag ska utföra. Via paddan kan jag också ta del av journalanteckningar, provsvar, remisser och mycket annat, förklarar Magnus Forsberg.

Känner sig mer delaktig
Magnus Forsberg har arbetat som undersköterska i drygt 30 år. Hans anser att arbetet blir både effektivare och mer patientsäkert tack vare det nya stödet.
– Jag har med mig paddan hela tiden i byxfickan. Jag vet vilka aktiviteter jag ska utföra och jag bockar av dem efterhand med hjälp av en checklista. På så sätt slipper jag att störa sjuksköterskorna med en massa frågor. Jag behöver inte skriva ner något på papper, och de uppgifter som jag dokumenterar hamnar direkt i journalen, säger han. Magnus Forsberg känner sig också mer delaktig i arbetet på avdelningen. Jobbet har helt enkelt blivit mycket roligare, säger han.
– Och så har mitt intresse för datorer och ny teknik väckts på allvar, något som förvånar både min familj och mig själv. Kanske är det dags att byta ut min tio år gamla mobiltelefon mot en modernare variant, säger han och skrattar.

Vill du se två korta filmer om funktionerna i COSMIC Nova Ward Board och COSMIC Nova Ward Tablet?
Film – COSMIC Nova Ward Board
Film – COSMIC Nova Ward Tablet

Cambio avsändare bild

Dela med dig av sidan

Cambio Healthcare System

SWE | ENG | DK


Logotype

Cambio grundades 1993 och har sedan dess levererat heltäckande IT-lösningar för hälso- och sjukvårdsorganisationer. Idag är Cambio ett e-hälsoföretag, som tillhandahåller smarta, pålitliga och användarvänliga lösningar för att förbättra vård och patientsäkerhet, med en marknadsledande position i Norden och närvaro i Storbritannien vilket inkluderar mer än 100.000 användare. Vi är engagerade i att förbättra hälso- och sjukvården samt patientsäkerheten.
Följ oss på:
FacebookInstagram
Contact us:
Phone Mail Map