Logotype
Logotype
Logotype

Publicerad: 2019-09-30

Guide: Mobilt informationsstöd i vården

– stegen mot ett mobilt och effektivt vårdteam med uppdaterade journaler.

Du känner säkert redan till många av sjukvårdens utmaningar med ständig brist på tid och resurser. Som en konsekvens är det svårt att hitta tid att se över rutiner och skapa engagemang att förändra arbetssätt. Sist men inte minst finns det utmaningar kopplade till hur patientinformation flödar, eller snarare inte flödar som den skulle kunna, genom vårdkedjan.

Idag finns stora möjligheter att utveckla vården med både nya tekniska lösningar och smarta arbetsprocesser. Moderna verktyg och processer rätt implementerade hjälper vårdpersonal skapa effektivare vårdmöten som frigör tid till patienten, tid som annars skulle ägnas till administration.

I vår guide kommer titta närmare på:

  • Hur informationen bör följa med patienten genom vårdkedjan
  • Mobila verktyg som kan för samman vårdteamet
  • Att digitala verktyg förbättrar fl öden och ökar patientsäkerheten
  • Vägen till en lyckad förändringen i vården

Ladda ned guiden här:

 


 

Läs mer om ett mobilt arbetssätt i vården:

                         

Cambio avsändare bild

Dela med dig av sidan

Cambio Healthcare System

SWE | ENG | DK


Logotype

Cambio grundades 1993 och har sedan dess levererat heltäckande IT-lösningar för hälso- och sjukvårdsorganisationer. Idag är Cambio ett e-hälsoföretag, som tillhandahåller smarta, pålitliga och användarvänliga lösningar för att förbättra vård och patientsäkerhet, med en marknadsledande position i Norden och närvaro i Storbritannien vilket inkluderar mer än 100.000 användare. Vi är engagerade i att förbättra hälso- och sjukvården samt patientsäkerheten.
Följ oss på:
FacebookInstagram
Contact us:
Phone Mail Map