Logotype
Logotype
Logotype

Publicerad: 2017-10-09

Eskilstuna delar ut innovationspris för införandet av Viva Omsorg

Den 23 september delade Eskilstunas kommunkoncern ut ett innovationspris. Priset tilldelades kvalitetsenheten på vård- och omsorgsförvaltningen för sitt digitala arbetssätt för hemtjänst, hemsjukvård och larmgrupp där man infört appen Viva Omsorg. I motiveringen står bland annat att ”Innovation skapar värden som tidsvinster och minskad stress, mer delaktiga brukare och bättre kvalitet genom dokumentation i realtid.”

Ökat värde för medarbetare och brukare
För ett drygt år sedan startade Eskilstuna kommun tillsammans med ILAB, en del av Cambio Healthcare Systems, ett pilotprojekt och sedan början av 2017 används tekniken fullt ut. Lösningen bygger på att varje medarbetare har en iPad med sig på arbetspasset för att kunna inhämta samt delge information direkt på plats.
Användarna upplever att deras arbete har underlättats och att Viva Omsorg är enkel och lätt att lära sig. Det visade sig direkt att man sparar mycket tid genom att använda Viva Omsorg. Kommunens larmgrupp rapporterar till exempel att efter att de har börjat arbeta mobilt så har de inte haft någon övertid, vilket var vanligt tidigare. Medarbetarna känner sig mindre stressade när de kan slutföra besöket och dokumentationen på plats. Brukarna blir mer delaktiga genom att de kan ta del av dokumentationen och sin egen genomförandeplan.

Ökad effektivitet och kvalitet
Beräkningarna visar att det finns mellan 10 000 kr och 23 000 kr per år och anställd att hämta hem i effektiviseringar enbart genom att kunna jobba mobilt med verksamhetssystemet. Det handlar främst om effektivare dokumentationshantering (skriva och läsa), patientrelaterade möten och administration. Dessutom ökar kvaliteten för både medarbetare och brukare genom att dokumentation sker direkt och att den blir synlig för övriga medarbetare via Viva Omsorg.

Vi på ILAB/Cambio är såklart båda glada och stolta att vi har fått möjlighet att delta i det här viktiga utvecklingsarbetet tillsammans med Eskilstuna kommun.

Mer om Viva Omsorg
Appen Viva omsorg har tagits fram av ILAB, numera en del av Cambio Healthcare Systems, i samverkan med ATEA. För mer information titta på filmen nedan;

 

Cambio avsändare bild

Dela med dig av sidan

Cambio Healthcare System

SWE | ENG | DK


Logotype

Cambio grundades 1993 och har sedan dess levererat heltäckande IT-lösningar för hälso- och sjukvårdsorganisationer. Idag är Cambio ett e-hälsoföretag, som tillhandahåller smarta, pålitliga och användarvänliga lösningar för att förbättra vård och patientsäkerhet, med en marknadsledande position i Norden och närvaro i Storbritannien vilket inkluderar mer än 100.000 användare. Vi är engagerade i att förbättra hälso- och sjukvården samt patientsäkerheten.
Följ oss på:
FacebookInstagram
Contact us:
Phone Mail Map