Logotype
Logotype
Logotype

Publicerad: 2018-01-21

En ny symbol för det nya digitala blodomloppet

Sjukvården och omsorgen står inför stora utmaningar. Vi blir fler. Vi lever allt längre. Vi överlever allt oftare. Det betyder att vi behöver allt mer vård och omsorg. Samtidigt vill vi få tillgång till högkvalitativ vård och omsorg, bra arbetsförhållanden samt nöjda patienter och invånare.

Detta ställer helt nya krav på hur vård och omsorg levereras. Inte minst vill invånare och patienter bli allt mer involverade och kräver nya sätt att interagera.

Cambio levererar innovativa lösningar som knyter samman hela regioner och skapar ett bättre flöde mellan vård- och omsorgsgivarna. Resultatet blir en ökad effektivitet och jämlik vård och omsorg oavsett bostadsort.

Att både förstå användare, patienter, brukare och den senaste tekniken är nyckeln till framgångsrik innovation. Cambio har lång erfarenhet och djup förståelse för hur svensk vård och omsorg fungerar. Vi erbjuder öppna plattformar, som bjuder in till samarbete, utbyte av kunskap och möjligheter till integrerade tredjepartslösningar.

Redan idag kan vi göra patienterna delaktiga i planering, genomförande och uppföljning av sin vård och omsorg med hjälp av våra invånartjänster. Vi kan ge medarbetarna inom vård och omsorg verktyg som stöttar och som gör arbetet avsevärt smidigare. Genom ny teknologi kan vi ytterligare stärka invånarnas möjligheter till dialog och samverkan, samtidigt som vi ger de som arbetar inom vård och omsorg ett ännu bättre stöd och lösningar för en smidigare vardag.

För att ytterligare förtydliga vår roll i det nya vård- och omsorgslandskapet förnyar vi nu vår logotyp. Den kan ses som en symbol för ett Cambio redo att hjälpa till att knyta ihop människor och information med inspirationen från utseendet på nervbanor, nätverk och blodomlopp.

Cambio avsändare bild

Dela med dig av sidan

Cambio Healthcare System

SWE | ENG | DK


Logotype

Cambio grundades 1993 och har sedan dess levererat heltäckande IT-lösningar för hälso- och sjukvårdsorganisationer. Idag är Cambio ett e-hälsoföretag, som tillhandahåller smarta, pålitliga och användarvänliga lösningar för att förbättra vård och patientsäkerhet, med en marknadsledande position i Norden och närvaro i Storbritannien vilket inkluderar mer än 100.000 användare. Vi är engagerade i att förbättra hälso- och sjukvården samt patientsäkerheten.
Följ oss på:
FacebookInstagram
Contact us:
Phone Mail Map