Logotype
Logotype
Logotype

Publicerad: 2017-04-12

Cambios nya certifieringar ska leda till minskat miljöavtryck och ökad kvalitet

– Vårt miljöavtryck ska vara så litet som möjligt. Därför har vi certifierat företagets processer och infört ett miljöledningssystem. Det är viktigt att omvärlden har förtroende för vårt miljöarbete.

Det säger Per Sletmo, kvalitetschef på Cambio Healthcare Systems, med anledning av att företaget i dagarna blivit miljöcertifierat enligt den internationella standarden ISO 14001.

Att Cambio lever upp till miljökraven har granskats av ett externt certifieringsorgan. Denna oberoende part har också utfärdat själva godkännandet.

– Certifieringen är en viktig kvalitetsstämpel som visar att vi arbetar på ett miljöanpassat sätt, konstaterar Per Sletmo.

Engagerad personal

Arbetet med att miljöcertifiera företaget har pågått under ett drygt år. Under processen har så kallade ”Green-team” inrättats på samtliga kontor för att utbilda och engagera personalen i arbetet.  En rad områden har setts över ur ett hållbarhetsperspektiv, däribland avfallshantering, materialanvändning, energiförsörjning och resepolicy.

– Genom att undvika bilresor och istället satsa på videomöten och tågtransporter, minskar vi miljöbelastningen kraftigt. Vår personal reser drygt 700 00 kilometer varje år. Med tåg blir koldioxidutsläppet 1,5 kilo per år, jämfört med 136 000 kilo om vi hade åkt bil. Det är en väldigt stor skillnad, betonar han.

Inom mjukvarubranschen är det fortfarande ovanligt att företag är miljöcertifierade, konstaterar Per Sletmo. Han tror att det beror på att branschens miljöpåverkan är förhållandevis liten.

– Men nu ökar miljöengagemanget också inom denna sektor. Och för oss på Cambio är det självklart att vi tar vårt ansvar, säger han.

Större utvecklingsarbete

Miljöcertifieringen är ett led i ett större utvecklingsarbete på Cambio. Sedan tidigare är företaget certifierat enligt ISO 9001, vilket bland annat innebär att man har ett optimerat ledningssystem för kvalitetsfrågor.

Cambio har även nyligen blivit certifierat enligt den internationella standarden för tjänster (ISO 20000).

– Vi har sett över våra rutiner, vilket gjort oss effektivare. En certifiering skapar helt enkelt ordning och reda i processerna, vilket gör det möjligt för oss att arbeta med ständiga förbättringar och säkra kvaliteten på våra tjänster och produkter. Vårt motto är att varje process alltid går att förbättra lite till, säger Per Sletmo.

Vill ligga i framkant

Nu står nästa certifiering på tur. Det är ledningssystem för informationssäkerhet (ISO 27001).

– ISO 27001 är nära förknippad med EU:s nya dataskyddsförordning GDPR som träder i kraft nästa år, och som kommer att ersätta den nuvarande svenska personuppgiftslagen. Ett företag som certifierats enligt ISO 27001 uppfyller redan en del av kraven i GDPR, vilket självklart underlättar övergången, förklarar Per Sletmo.

Enligt Per Sletmo inser allt fler företag vikten av att vara ISO-certifierade. Det är helt enkelt ett måste, menar han, om man ska kunna ligga i framkant.

– I Storbritannien krävs det redan idag certifieringar enligt ISO 9001, 14 001, 20 000 och 27 001 vid större upphandlingar i mjukvarubranschen. Inom en snar framtid kommer detta troligtvis att vara ett krav även i Sverige, konstaterar han.

 

Cambio avsändare bild

Dela med dig av sidan

Cambio Healthcare System

SWE | ENG | DK


Logotype

Cambio grundades 1993 och har sedan dess levererat heltäckande IT-lösningar för hälso- och sjukvårdsorganisationer. Idag är Cambio ett e-hälsoföretag, som tillhandahåller smarta, pålitliga och användarvänliga lösningar för att förbättra vård och patientsäkerhet, med en marknadsledande position i Norden och närvaro i Storbritannien vilket inkluderar mer än 100.000 användare. Vi är engagerade i att förbättra hälso- och sjukvården samt patientsäkerheten.
Följ oss på:
FacebookInstagram
Contact us:
Phone Mail Map