Logotype
Logotype
Logotype

Publicerad: 2016-06-28

Cambios lösning för kliniskt beslutsstöd utvalt för den amerikanska hälso- och sjukvårdsmarknaden

Swedish Medtech har tillsammans med en rad science parks och klusterbildningar runt Östersjön fått medel från EUs ”Central Baltic Interreg programme”. Syftet med projektet är att stötta estniska, finska, svenska och lettiska företag inom framförallt e-hälsa och life science att nå nya marknader. Inom ramen för detta program har Cambio Healthcare Systems AB blivit utvalda för den slutgiltiga marknadskvalificeringen av företagets lösning inom kliniskt beslutsstöd, CDS, för den amerikanska hälso- och sjukvårdsmarknaden.

– Det är mycket roligt att Cambio och vår lösning inom kliniskt beslutsstöd visas detta förtroende, säger Jan E Larsson, sälj- och marknadsansvarig på Cambio Healthcare Systems. Vårt beslutsstöd, som redan levereras i Norden, bygger på öppna, internationella standarder och har designats för att enkelt kunna integreras med underliggande lokalt journalsystem, något vi tror är mycket intressant för både de europeiska och amerikanska marknaderna, fortsätter Jan E Larsson.

Pressmeddelande kliniskt beslutsstöd

Cambio avsändare bild

Dela med dig av sidan

Cambio Healthcare System

SWE | ENG | DK


Logotype

Cambio grundades 1993 och har sedan dess levererat heltäckande IT-lösningar för hälso- och sjukvårdsorganisationer. Idag är Cambio ett e-hälsoföretag, som tillhandahåller smarta, pålitliga och användarvänliga lösningar för att förbättra vård och patientsäkerhet, med en marknadsledande position i Norden och närvaro i Storbritannien vilket inkluderar mer än 100.000 användare. Vi är engagerade i att förbättra hälso- och sjukvården samt patientsäkerheten.
Följ oss på:
FacebookInstagram
Contact us:
Phone Mail Map