Logotype
Logotype
Logotype

Vård och omsorg

Viva ÄO & Viva LSS – Verksamhetssytem för vård och omsorg

I Viva ÄO hanteras myndighetsutövning för alla förekommande ärenden gällande äldreomsorg och funktionshinder inom lagutrymmen SoL och LSS.

Liksom i många av Vivas andra moduler finns det en tydlig processhantering i Viva ÄO. Allt som dokumenteras, alla utredningar som görs, beslut som fattas och beställningar som skickas blir översiktligt placerat i ärendet och är lätt att hitta för handläggaren genom det fliksystem som används i Viva. Översiktlighet och tydlighet är något som präglar alla moduler i Viva.

Använder man ILABs modul för verkställighet, Viva HSL, ihop med Viva ÄO får handläggaren även en tydlig översikt över vilka insatser som är mottagna samt när och var de är verkställda. Viva ÄO är utvecklat för att vara mycket anpassningsbart till kundens organisation samtidigt som det motsvarar Socialstyrelsens krav på dokumentation av myndighetsutövning inom en kommun.

Som första system i Sverige är Viva ÄO även anpassat för att hantera behovsbedömd biståndsbedömning enligt ICF, något som ILAB utförde i ett pilotprojekt tillsammans med Motala kommun och Socialstyrelsen under hösten 2011. Man kan naturligtvis välja om man ska använda behovsbedömning enligt ICF från start eller om man sätter på funktionen vid ett senare tillfälle.

Pär Holgersson

Cambio Healthcare System

SWE | ENG | DK


Logotype

Cambio grundades 1993 och har sedan dess levererat heltäckande IT-lösningar för hälso- och sjukvårdsorganisationer. Idag är Cambio ett e-hälsoföretag, som tillhandahåller smarta, pålitliga och användarvänliga lösningar för att förbättra vård och patientsäkerhet, med en marknadsledande position i Norden och närvaro i Storbritannien vilket inkluderar mer än 100.000 användare. Vi är engagerade i att förbättra hälso- och sjukvården samt patientsäkerheten.
Följ oss på:
FacebookInstagram
Contact us:
Phone Mail Map