Logotype
Logotype
Logotype

Utförare

Viva UTF – Stöd för verkställighet inom sysselsättningsåtgärder och behandlingsinsatser

Viva UTF stödjer hela arbetsprocessen för verkställigheten inom Individ- och familjeomsorgen. Med inställningar kan verksamheten själv påverka vilka delar och funktioner som ska visas i systemet och vad som ska kunna registreras av respektive verksamhet och yrkesroll. Mallar för exempelvis kartläggning, planer, anteckningar och utvärderingar kan skapas efter behov.

Viva ger användaren en tydlig bild över status i uppdrag och insatser via vyer. För att hjälpa användaren underhåller Viva automatiskt en ”att göra lista” där till exempel osignerade händelser i systemet visas, det finns även möjlighet att skapa egna bevakningar och påminnelser.

Viva UTF stödjer verksamhetens arbetsprocess från inkommen förfrågan eller beställning till slutlig utvärdering av ett uppdrag. Biståndsbeslut från handläggare hanteras via elektroniska beställningar, som bl.a. kan innehålla information från handläggares utredningar, planer samt beviljat bistånd, dess omfattning och beviljad period.

Återrapportering av information från verkställigheten till uppdragsgivaren kan ske med automatik om verksamheten önskar det. Inkommande förfrågningar och beslut från andra uppdragsgivare som till exempel egen begäran från den enskilde eller beslut från försäkringskassan, arbetsförmedlingen eller andra kommuner hanteras också i systemet och även här finns möjlighet att sätta upp olika flöden efter den verkställande verksamhetens behov.

Till systemet finns även ett antal moduler som kan anslutas till Viva UTF, till exempel Viva UTF Delegering där delegeringsbeslut kan skapas och signeras elektroniskt, Viva UTF Platsbank där de verksamheter som arbetar med arbetsmarknadsfrågor hanterar praktikplatser och möjliggör placering av deltagare samt även närvaro- och frånvarorapportering, Viva Meritförteckning som ger möjlighet att dokumentera respektive deltagares bakgrund, utbildningsnivå och yrkeserfarenheter.

Pär Holgersson

Cambio Healthcare System

SWE | ENG | DK


Logotype

Cambio grundades 1993 och har sedan dess levererat heltäckande IT-lösningar för hälso- och sjukvårdsorganisationer. Idag är Cambio ett e-hälsoföretag, som tillhandahåller smarta, pålitliga och användarvänliga lösningar för att förbättra vård och patientsäkerhet, med en marknadsledande position i Norden och närvaro i Storbritannien vilket inkluderar mer än 100.000 användare. Vi är engagerade i att förbättra hälso- och sjukvården samt patientsäkerheten.
Följ oss på:
FacebookInstagram
Contact us:
Phone Mail Map