Logotype
Logotype
Logotype

Individ- och familjeomsorg

Viva IFO – Verksamhetssystem för individ- och familjeomsorg

I Viva IFO hanteras alla förekommande ärendetyper som verksamheten för Individ- och familjeomsorg förväntas hantera. Kunden själv kan bestämma vilka funktioner som ska vara tillgängliga i ärendet och hur de ska fungera. Verksamhetsanpassade etiketter och mallar hanteras för exempelvis utredning och planer, och det är även möjligt att låta Viva automatiskt dokumentera fattade beslut, signerade planer och utförda uppföljningar. För att hjälpa handläggaren att föra en korrekt dokumentation så finns det även möjlighet att använda autotexter.

En insats i Viva är inte enbart ett beslut utan en hel verksamhetsprocess som hanterar beslut, innehåll, beställning, verkställighet, prövning, övervägande, ställningstagande, uppföljning och annan dokumentation. All information sammanställs på insatsen och är anpassad för att stödja nationell statistik.

I Viva finns en väl utvecklad process för att stödja hanteringen av BBIC-ärenden. Denna process är fullt integrerad i den dagliga handläggningen.

All bokföring i Viva sker automatiskt kopplat till sin process. Ingen användare ska behöva vara ekonom. När Viva ansluts till befintligt banksystem så finns även funktioner för återredovisning för att säkerställa en kvalitetsäkrad redovisning.

Viva ger användaren en tydlig bild över status i ärenden, utredningar och insatser via vyer. Det finns vyer för bland annat ”senaste aktivitet i ärende”, ”utredningstid”, ”ej verkställda insatser” och ”utbetalningar att åtgärda”. För att hjälpa användaren så underhåller Viva automatiskt en ”att göra”-lista, där till exempel osignerade händelser i systemet visas. Det finns även möjlighet att skapa egna bevakningar.

Pär Holgersson

Cambio Healthcare System

SWE | ENG | DK


Logotype

Cambio grundades 1993 och har sedan dess levererat heltäckande IT-lösningar för hälso- och sjukvårdsorganisationer. Idag är Cambio ett e-hälsoföretag, som tillhandahåller smarta, pålitliga och användarvänliga lösningar för att förbättra vård och patientsäkerhet, med en marknadsledande position i Norden och närvaro i Storbritannien vilket inkluderar mer än 100.000 användare. Vi är engagerade i att förbättra hälso- och sjukvården samt patientsäkerheten.
Följ oss på:
FacebookInstagram
Contact us:
Phone Mail Map