Logotype
Logotype
Logotype

Hälso- och sjukvård

Viva HSL – Dokumentation inom hälso- och sjukvård, samt social dokumentation

I Viva HSL hanteras dokumentation inom hälso- och sjukvård, samt social dokumentation i åtaganden. Kunden kan själv påverka vilka delar och funktioner som ska visas och vad som ska kunna registreras av respektive profession. Kunden har också möjlighet att skapa egna mallar för exempelvis status, planer, bedömningar, avvikelserapporter och delegeringar. I Viva finns även möjlighet till automatisk åtgärdsregistrering och journalföring vid signering av dokument, exempelvis provtagningar, hjälpmedelsförskrivningar och anamnes.

Biståndsbeslut från handläggare hanteras via inkomna beställningar, som bl.a. kan innehålla information från handläggares utredningar samt omfattning och beviljad period. Systemet hanterar även insatser som inte är biståndsbeslut, till exempel hemsjukvårdsinsatser. Verkställda insatser kan kopplas till avgifter, rapportering av debitering och frånvaro kan utföras direkt från åtagandet.

Systemet innehåller en modul för avvikelse- och fallolycksrapporter. Avvikelserapporter som registreras i Viva skickas till utpekad uppföljningsansvarig och kan även skickas till MAS. 
I Viva aktivitetslista kan användare söka dokumentation gjord under en viss tidsperiod, urval kan göras på till exempel enhet, avdelning och åtgärdskod för att på ett överskådligt sätt få en rapportering på vad som hänt i verksamheten.

Pär Holgersson

Cambio Healthcare System

SWE | ENG | DK


Logotype

Cambio grundades 1993 och har sedan dess levererat heltäckande IT-lösningar för hälso- och sjukvårdsorganisationer. Idag är Cambio ett e-hälsoföretag, som tillhandahåller smarta, pålitliga och användarvänliga lösningar för att förbättra vård och patientsäkerhet, med en marknadsledande position i Norden och närvaro i Storbritannien vilket inkluderar mer än 100.000 användare. Vi är engagerade i att förbättra hälso- och sjukvården samt patientsäkerheten.
Följ oss på:
FacebookInstagram
Contact us:
Phone Mail Map