Logotype
Logotype
Logotype

Publicerad: 2017-10-20

Cambio tecknar nationellt kontrakt med NHS Scotland

Cambio Healthcare Systems har vunnit en upphandling och ingått ett nationellt kontrakt med NHS National Services Scotland för att tillhandahålla ett system för kliniskt beslutsstöd för NHS Scotland. Det långsiktiga målet är att distribuera Cambios lösning som en nationell beslutsstödplattform med syftet att förbättra patientsäkerheten och förbättra vården för landets 5,8 miljoner invånare.

NHS Scotland kommer nu genom Digital Health and Care Division som har genomfört upphandlingen och urvalsprocessen att implementera och utvärdera ett antal pilotinstallationer med syftet att förbereda för ett breddinförande .

Cambios applikation är uppbyggd kring öppna standarder och kan användas oavsett elektroniskt vårdinformationssystem genom en enkel standardiserad integration. Cambio CDS är integrerad i det kliniska arbetsflödet för att underlätta för läkare att i realtid följa rekommenderade riktlinjer för behandling och förebyggande insatser.

Cambios beslutsstödslösning är redan väl etablerad i Norden där 8 svenska landsting har avtalat införande av verktyget. Enligt en klinisk studie kring strokeprevention som genomförts i Region Östergötland kunde man påvisa att Cambio CDS bidrar till att rädda liv och undvika onödigt lidande genom att förebygga stroke orsakat av oregelbunden hjärtrytm. Som en följd av detta kan en minskning av direkta behandlings- och rehabiliteringskostnader uppskattas till mer än 7 miljoner pund per år för en befolkning så stor som Skottlands.

”Vi är väldigt stolta över att vinna det här kontraktet i konkurrens med andra europeiska CDS-leverantörer. Den skotska regeringen har en stark vision och är pionjärer inom området. Vi ser fram emot att förverkliga deras vision med hjälp av vår CDS-lösning. Kontraktet är ett stort genombrott för Cambio på den brittiska hälso- och sjukvårdsmarknaden, och visar att våra produkter är attraktiva långt utanför Sveriges gränser. Det ger oss också en möjlighet att nå ut internationellt med vår EHR-oberoende CDS-lösning ”, säger Peter Gille, koncernchef för Cambio Healthcare Systems.

”Beslutsstöd är en viktig möjliggörare för Skottlands vision för Realistic Medicin. Skottlands enhet för klinisk strategi och primärvårdstransformation menar att beslutsstöd reducerar obefogad variation, minskar skador och underlättar för nya vårdmodeller, inklusive delat beslutsfattande. Vi är glada över att den skotska regeringens eHealth and Primary Care Division valde att stödja det senaste anbudet genom att välja en nationell beslutsstödplattform. Utvärderingspanelen valde Cambios lösning eftersom den är mycket använd- och anpassningsbar och följer öppna standarder. Det betyder att det kan kopplas till kliniska system och vårdsystem över alla sektorer. Det kan därför fungera verkligt transformativt för att stödja konsekvent, evidensbaserad vård genom hela patientresan. ” säger Dr Ann Wales, Programme Manager, Decision Support, Scottish Government eHealth Division och Dr Paul Miller, Clinical Lead, Primary Care Decision Support Project / Clinical Lead for SCIMP (Scottish Clinical Information Management Practice) Network

NHS Scotland täcker en befolkning på 5,8 miljoner människor. Det finns 956 General Practices och 14 Health Boards i Skottland.

Cambio Healthcare Systems grundades 1993 och har sedan dess levererat omfattande IT-lösningar för hälso- och sjukvårdsorganisationer. Idag är Cambio ett e-hälsoföretag som erbjuder smarta, pålitliga och användarvänliga lösningar för att förbättra sjukvård och patientsäkerhet, med en marknadsledande ställning i Norden och en närvaro Storbritannien som innefattar mer än 100000 användare. Cambio strävar efter att förbättra sjukvård och patientsäkerhet. www.cambio.se

Cambio avsändare bild

Dela med dig av sidan

Cambio Healthcare System

SWE | ENG | DK


Logotype

Cambio grundades 1993 och har sedan dess levererat heltäckande IT-lösningar för hälso- och sjukvårdsorganisationer. Idag är Cambio ett e-hälsoföretag, som tillhandahåller smarta, pålitliga och användarvänliga lösningar för att förbättra vård och patientsäkerhet, med en marknadsledande position i Norden och närvaro i Storbritannien vilket inkluderar mer än 100.000 användare. Vi är engagerade i att förbättra hälso- och sjukvården samt patientsäkerheten.
Följ oss på:
FacebookInstagram
Contact us:
Phone Mail Map