Logotype
Logotype
Logotype

Publicerad: 2016-02-09

Cambio lanserar tjänsten Cambio e-Learning

Cambio Healthcare Systems lanserar nu en e-Learningtjänst för att ytterligare förenkla användandet av vårdinformationssystemet Cambio COSMIC. Först ut att använda tjänsten är Capio AB och Region Kronoberg. På Capio har 4 500 användare påbörjat utbildning och certifiering via e-Learningtjänsten.

Cambio lanserar en e-Learningtjänst som ytterligare kommer förstärka användandet av Cambio COSMIC och öka patientsäkerheten i vården. e-Learningtjänsten nås enkelt som en webb-lösning integrerad med Cambio COSMIC. Tjänsten kommer löpande utökas för Cambios övriga produkter, som t ex Clinical Decision Support, CDS.

– Vi har idag närmare 100.000 vårdanställda i Sverige, Danmark och UK som dagligen använder våra lösningar. Att vi genom e-Learning nu erbjuder våra kunder att på ett modernt och enkelt sätt nå ut till alla dessa användare med utbildning hur de bäst använder våra lösningar och därmed underlättar för verksamheten känns riktigt bra, säger Kristina Olsson ansvarig för Konsultverksamheten på Cambio.

Studier som genomförts av Cambio visar att det finns en stor efterfrågan av utbildning och förståelse för hur vårdinformationssystem ska användas på ett effektivt sätt. Brister i utbildning och förståelse för hur systemstöden fungerar leder ofta till frustration och irritation bland vårdpersonalen. Detta kan i sin tur leda till att patienter inte får den vård som är avsedd, och i vissa fall kan det även leda till direkt patientfara. Med hjälp av e-Learning kan användare i lugn och ro ta del av material såsom filmer, instruktioner etc. när och var det passar dem, hemifrån såväl som från arbetsplatsen. På önskemål från kunderna innehåller tjänsten också certifieringar där användaren verifierar sina kunskaper och ansvariga chefer kan följa upp vilka som certifierats och inte.

– Vi ser e-Learning som ett bra sätt att nå ut med utbildning till våra medarbetare. Att Cambio själva producerar utbildningen och ansvarar för tjänsten är väldigt smidigt för oss. Ökad kompetens leder till en säkrare vård för patienten, säger Niclas Skyttberg, Chefläkare Capio S:t Görans sjukhus.

e-Learning är ett mycket kostnadseffektivt sätt att nå ut till många användare samtidigt. Det är speciellt viktigt i samband med större uppgraderingar och implementation av funktioner som berör all vårdpersonal. Cambio lanserar tjänsten i samband med utrullningen av den senaste versionen av Cambio COSMIC.

– Mottagandet blanda användarna är väldigt positivt och vi ser fram emot att starta igång tjänsten hos samtliga Cambios kunder under 2016, säger Kristina Olsson.

Standardvärde Cambio Healthcare Systems lanserar nu en e-Learningtjänst för att ytterligare förenkla användandet av vårdinformationssystemet Cambio COSMIC. Först ut att använda tjänsten är Capio AB och Region Kronoberg. På Capio har 4 500 användare påbörjat utbildning och certifiering via e-Learningtjänsten.

Cambio avsändare bild

Dela med dig av sidan

Cambio Healthcare System

SWE | ENG | DK


Logotype

Cambio grundades 1993 och har sedan dess levererat heltäckande IT-lösningar för hälso- och sjukvårdsorganisationer. Idag är Cambio ett e-hälsoföretag, som tillhandahåller smarta, pålitliga och användarvänliga lösningar för att förbättra vård och patientsäkerhet, med en marknadsledande position i Norden och närvaro i Storbritannien vilket inkluderar mer än 100.000 användare. Vi är engagerade i att förbättra hälso- och sjukvården samt patientsäkerheten.
Följ oss på:
FacebookInstagram
Contact us:
Phone Mail Map