Logotype
Logotype
Logotype

Publicerad: 2016-02-10

Cambio Healthcare Systems och EVRY inleder samarbete för att bli ett starkt nordiskt alternativ på den svenska hälso- och sjukvårdsmarknaden

​Cambio Healthcare Systems och EVRY inleder ett samarbete för att skapa ett starkt erbjudande av vårdinformationssystem på den svenska hälso- och sjukvårdsmarknaden. Genom samarbetet kommer kunderna få tillgång till bredare lösningar som är byggda med särskild hänsyn till nordisk sjukvård, nationella initiativ och skattefinansierad vård och omsorg.

Cambios och EVRYs avsikt är att erbjuda ett öppet, modernt och innovativt vårdinformationssystem kombinerat med marknadsledande specialistsystem som tillsammans med ett brett tjänsteutbud och driftlösningar blir ett attraktivt alternativ som stödjer vårdens och omsorgens behov nu och i framtiden.

”Tillsammans med EVRY utgör vi en långsiktig strategisk partner med mångårig erfarenhet av både nationella och internationella hälso- och sjukvårdsmarknader. Genom samarbetet med EVRY får vi en ökad leveranskapacitet av vårdkompetens där vi kan ge våra kunder tillgång till innovativa och öppna lösningar som är byggda med hänsyn tagen till nordisk sjukvård, nationella initiativ och skattefinansierad vård och omsorg”, säger Peter Gille, vd, Cambio Healthcare Systems.

”Att vi inleder det här samarbetet med Cambio innebär att vi får bättre möjligheter att tillhandahålla flexibla helhetslösningar som stödjer vårdens behov både i dag och framöver. Det gör oss också bättre rustade att konkurrera på en marknad där vi i allt högre utsträckning möter stora internationella aktörer. Cambio har ett modernt, effektivt vårdinformationssystem och en erfarenhet som i kombination med vårt eget erbjudande av tjänster och specialistlösningar inom e Hälsa och drift blir mycket konkurrenskraftigt”, säger Björn Ivroth, koncernchef, EVRY.

Kontakt:
Cambio Healthcare Systems
Peter Gille
CEO
Mobil: +46 708 250 014

EVRY
Björn Ivroth
Koncernchef
Mobil: +46 703 089 340

Om Cambio Healthcare Systems
Cambio grundades 1993 och har sedan dess levererat omfattande IT-lösningar för hälso- och sjukvårdsorganisationer. Idag är Cambio ett e-hälsoföretag som erbjuder smarta, pålitliga och användarvänliga lösningar för att förbättra sjukvård och patientsäkerhet, med en marknadsledande ställning i Norden och en närvaro i Storbritannien som innefattar mer än 100 000 användare. Cambio strävar efter att förbättra sjukvård och patientsäkerhet. www.cambio.se

Om EVRY
EVRY är ett ledande IT-företag på den nordiska marknaden med lokal närvaro på 50 orter. Genom en hög verksamhetskompetens från en rad branscher skapar EVRY värde för våra kunders affärer samtidigt som vi bidrar till utvecklingen av samhället. Vi hjälper våra kunder att få konkret nytta av IT genom hela värdekedjan, från lösningar och konsulttjänster till outsourcing.

EVRYs ungefär 10 000 medarbetare kombinerar lokal närvaro med en global leveransmodell och är ett bevis på att nordiska kunder får bäst service av dem som har en sann förståelse för nordiska företags förutsättningar och utmaningar. EVRY har en årlig omsättning på nästan 16 miljarder SEK och ägs av investmentbolaget Apax. Den svenska verksamheten har en årlig omsättning på ca 3,6 miljarder SEK och finns på 25 orter med 2 300 medarbetare.

Cambio avsändare bild

Dela med dig av sidan

Cambio Healthcare System

SWE | ENG | DK


Logotype

Cambio grundades 1993 och har sedan dess levererat heltäckande IT-lösningar för hälso- och sjukvårdsorganisationer. Idag är Cambio ett e-hälsoföretag, som tillhandahåller smarta, pålitliga och användarvänliga lösningar för att förbättra vård och patientsäkerhet, med en marknadsledande position i Norden och närvaro i Storbritannien vilket inkluderar mer än 100.000 användare. Vi är engagerade i att förbättra hälso- och sjukvården samt patientsäkerheten.
Följ oss på:
FacebookInstagram
Contact us:
Phone Mail Map