Logotype
Logotype
Logotype

Publicerad: 2018-04-19

Cambio har vunnit Swecare Foundation Export Award 2018!

Motiveringen

”Sedan 1993 har Cambio koncentrerat sin kompetens och kapacitet om att förverkliga visionen om ett heltäckande IT-stöd för hela sjukvården. De interoperativa lösningar som man tagit fram med svenska kunder har även visat sig högintressanta globalt.

Stora framgångar på den europeiska marknaden exemplifierades 2017 av avtalet med Skottland där deras kliniska beslutsstöd brukas för 5,3 miljoner invånare. Cambio har därmed tagit sin lösning in i utländska vårdsystem i stor skala, något som få svenska ehälsobolag mäktat med.

Cambio arbetar efter en metodisk marknadsstrategi och har visat stark ekonomisk tillväxt. Cambio har i god Swecare-anda visat att samarbete kan leda till framgång. Man har spelat en aktiv roll i nätverksgruppen för eHälsa samt i de EU-program och innovationsparterskap som Sverige har ingått.

Cambio Healthcare Systems är en ledare inom eHälsa i Sverige och globalt.”

Priset mottogs av Tomas Mora-Morrison

Cambio avsändare bild

Dela med dig av sidan

Cambio Healthcare System

SWE | ENG | DK


Logotype

Cambio grundades 1993 och har sedan dess levererat heltäckande IT-lösningar för hälso- och sjukvårdsorganisationer. Idag är Cambio ett e-hälsoföretag, som tillhandahåller smarta, pålitliga och användarvänliga lösningar för att förbättra vård och patientsäkerhet, med en marknadsledande position i Norden och närvaro i Storbritannien vilket inkluderar mer än 100.000 användare. Vi är engagerade i att förbättra hälso- och sjukvården samt patientsäkerheten.
Följ oss på:
FacebookInstagram
Contact us:
Phone Mail Map