Logotype
Logotype
Logotype

COSMIC Speech Recognition  |  COSMIC Digital Dictation  |  COSMIC Messenger  |  Cambio e-Learning  |  COSMIC Insight

COSMIC Speech Recognition

Skrivandet av journalanteckningar har aldrig varit så enkelt som det är med COSMIC Speech Recognition. COSMIC Speech Recognition är en taligenkänningslösning som är fullständigt integrerade i Cambio COSMIC och fungerar sömlöst med de andra dokumentationsteknikerna; Tangentbordet och COSMIC Dictation.

Lösningen baserar sig på den världsledande taligenkänningsmotorn från Nuance (Speech Magic). COSMIC Speech Recognition ökar patientsäkerheten då den möjliggör att användaren dokumenterar och signerar journalanteckningen vid ett och samma tillfälle. COSMIC Speech Recognition reducerar tiden och antalet processteg avsevärt för färdigställandet av en journalanteckning. Journalanteckningen blir färdig och tillgänglig direkt för alla inblandade i vården! Det gör att nästa steg i vårdprocessen har all information om patienten.

Den effektivare arbetsprocessen möjliggör att läkarsekreterarna kan frigöras för att annat arbete. Istället för att skriva journalanteckningen med tangentbordet eller dikteras, skrivs journalanteckningen med hjälp av din röst. Allt du behöver är en diktafon! Du kan även röststyra COSMIC med hjälp av din diktafon och uppnår ett smidigare och effektivare arbetssätt. I sökord med fritext kan du använda dig av olika fraser som redan finns i COSMIC:s frasregister. Du får en direkt återkoppling på att det du dikterat ser bra ut i skrift och är inte beroende på att vänta på någon annan för att få något skrivet i journalen! Taligenkänning ökar följsamheten till journalmallarnas struktur och gör anteckningarna mer koncisa.

Produktblad

Cambio avsändare bild

Cambio Healthcare System

SWE | ENG | DK


Logotype

Cambio grundades 1993 och har sedan dess levererat heltäckande IT-lösningar för hälso- och sjukvårdsorganisationer. Idag är Cambio ett e-hälsoföretag, som tillhandahåller smarta, pålitliga och användarvänliga lösningar för att förbättra vård och patientsäkerhet, med en marknadsledande position i Norden och närvaro i Storbritannien vilket inkluderar mer än 100.000 användare. Vi är engagerade i att förbättra hälso- och sjukvården samt patientsäkerheten.
Följ oss på:
FacebookInstagram
Contact us:
Phone Mail Map