Logotype
Logotype
Logotype

COSMIC Resource Planning  |  COSMIC Referral  |  COSMIC Care Administration | COSMIC eVisit

COSMIC Resource Planning

COSMIC Resursplanering används som ett stöd för planering och tidsbokning av patienter eller grupper av patienter. Med hjälp av schemaläggningsfunktionerna är det möjligt att skräddarsy tidböckerna så att de passar varje enskild verksamhets behov. Det är även möjligt att skriva ut kallelser alternativt integrera med olika externa tjänster för e-brev. Olika översikter ger hjälp för att överblicka en patients planerade och bokade besök och enhetens planerade och bokade besök.

COSMIC Resursplanering erbjuder ett antal olika funktioner som är utformade för att på bästa sätt stödja varierande behov:
  • Bokningsunderlag, för att planera ett eller flera besök för patienter eller grupper av patienter
  • Planerade vårdåtgärder, för att hantera de bokningsunderlag som inte kan bokas direkt i tidboken
  • Tidbok, för att boka besök hos olika resurser
  • Kontaktöversikt, en översikt över patientens planerade och bokade besök
  • Schemaläggning, för att skapa tidböcker för olika resurser; personal, lokaler eller utrustning.
Produktblad

Cambio avsändare bild

Cambio Healthcare System

SWE | ENG | DK


Logotype

Cambio grundades 1993 och har sedan dess levererat heltäckande IT-lösningar för hälso- och sjukvårdsorganisationer. Idag är Cambio ett e-hälsoföretag, som tillhandahåller smarta, pålitliga och användarvänliga lösningar för att förbättra vård och patientsäkerhet, med en marknadsledande position i Norden och närvaro i Storbritannien vilket inkluderar mer än 100.000 användare. Vi är engagerade i att förbättra hälso- och sjukvården samt patientsäkerheten.
Följ oss på:
FacebookInstagram
Contact us:
Phone Mail Map