Logotype
Logotype
Logotype

COSMIC Resource Planning  COSMIC Referral  |  COSMIC Care Administration | COSMIC eVisit

COSMIC Referral

COSMIC Referral ger ett helt integrerat och fullt stöd för alla typer av remisser, både vårdbegäran för överförande av vårdansvar mellan olika verksamheter och konsultationsremisser för begäran om utförande av olika tjänster. Genom att COSMIC Referral utgör en del av Cambio COSMIC hanteras både administrativ och klinisk information i samma remiss vilket säkerställer en enkel och säker hantering av remissflödena. I Cambio COSMIC ligger alltid en vårdbegäran som grund för en behandlingsprocess till vilken all planerad och utförd vård knyts. Denna grundläggande modell skapar en vårdprocess ur ett patientperspektiv som håller samman vården över både vårdnivåer och organisationsgränser. Naturligtvis är COSMIC Referral även integrerad med Nationell eRemiss vilket möjliggör att remisser skickas lika enkelt inom Cambio COSMIC som till andra vårdgivare utanför Cambio COSMIC.

Produktblad

Cambio avsändare bild

Cambio Healthcare System

SWE | ENG | DK


Logotype

Cambio grundades 1993 och har sedan dess levererat heltäckande IT-lösningar för hälso- och sjukvårdsorganisationer. Idag är Cambio ett e-hälsoföretag, som tillhandahåller smarta, pålitliga och användarvänliga lösningar för att förbättra vård och patientsäkerhet, med en marknadsledande position i Norden och närvaro i Storbritannien vilket inkluderar mer än 100.000 användare. Vi är engagerade i att förbättra hälso- och sjukvården samt patientsäkerheten.
Följ oss på:
FacebookInstagram
Contact us:
Phone Mail Map