Logotype
Logotype
Logotype

COSMIC Link  |  COSMIC Theatre Management  |  COSMIC Psychiatry  |  COSMIC Birth  |  COSMIC Emergency

COSMIC Psychiatry

COSMIC Psychiatry erbjuder ett skräddarsytt stöd för HELA psykiatrin. Nu kan du arbeta med ett psykiatristöd som tar hänsyn till de speciella krav, regelverk och lagar som tvångspsykiatrivården kännetecknas av. COSMIC Psychiatry är en integrerad del av hela Cambio COSMIC där du tar del av remiss- och svarstjänster, läkemedelslistor, tidböcker, patientjournaler och mycket mer. Med COSMIC Psychiatry kan du dokumentera och bevaka aktivite­ter kring patienter i såväl öppenvård som i slutenvård.

COSMIC Psychiatry hjälper dig och alla dina kollegor på den psykiatriska enheten med:
  • Hantering av aktiviteter specifika för psykiatrin, både obligatoriska aktiviteter och aktiviteter som kan behöva utföras vid behov.
  • Hantering av psykiatrins olika vård­former som LPT och LRV.
  • Hantering av vårdintyg.
  • Specifik psykiatrisk journalvy – en tydlig, skräddarsydd journalvy anpassad efter vad personalen på den psykiatriska enheten behöver.

Du som redan idag arbetar med Cambio COSMIC kommer att känna igen många smarta och effektiva funktioner. COSMIC Psychiatry inte­grerar nämligen flera centrala funk­tioner inom Cambio COSMIC med två helt nya funktioner för psy­kiatrivården: Aktivitetsstödet och Psykiatrivyn i journalen.

Aktivitetsstödet är hjärtat i COSMIC Psychiatry. Härifrån styrs det viktiga administrativa psykiatrivårdsarbetet. Här sker registrering av tvångsåtgär­der och bevakning av när t ex beslut om förlängning av vård måste ske. Aktiviteterna som presenteras ingår i aktivitetsplaner – där aktiviteter som ska eller kan utföras för en patient ingår. Exakt vilka aktiviteter som ska ingå i en aktivitetsplan bestäms av verksamheten tillsammans med sys­temadministratören. Relevanta akti­vitetsplaner kopplas automatiskt till patienten. Aktivitetsstödet används för att bevaka och dokumentera akti­viteterna. Innehållet kan presenteras på olika sätt beroende på användar­nas inloggningar.

För att möta psykiatrins behov har vi skapat en koppling i Cambio COSMIC mellan patienten och den vårdform han eller hon ska vårdas enligt. Vårdformen kan t ex vara LPT, LRV med SUP etc. Valet av vårdform avgör vilka aktivitetsplaner som ska aktiveras. Stöd finns även för vårdformerna i öppenvården ÖPT och ÖRV, och i en ny över­sikt kan alla patienter visas som är anslutna till enheten med den nya vårdformen till alla användare.

Produktblad

Cambio avsändare bild

Cambio Healthcare System

SWE | ENG | DK


Logotype

Cambio grundades 1993 och har sedan dess levererat heltäckande IT-lösningar för hälso- och sjukvårdsorganisationer. Idag är Cambio ett e-hälsoföretag, som tillhandahåller smarta, pålitliga och användarvänliga lösningar för att förbättra vård och patientsäkerhet, med en marknadsledande position i Norden och närvaro i Storbritannien vilket inkluderar mer än 100.000 användare. Vi är engagerade i att förbättra hälso- och sjukvården samt patientsäkerheten.
Följ oss på:
FacebookInstagram
Contact us:
Phone Mail Map