Logotype
Logotype
Logotype

COSMIC Clinical Display  |  COSMIC Order Management  |  COSMIC e-Prescribing  |  COSMIC Care Documentation

COSMIC Order Management

Beställnings- och svarstjänsten COSMIC Order Management är länken mellan dig och labo­ratoriet som förenklar och systematiserar det dagliga remissarbetet. Här kan du skapa beställningar till olika laboratorier med tillhörande provtagningsunderlag och röntgen­beställningar.

Du får tillgång till laboratoriespecia­liteter som klinisk kemi, mikrobiologi, immunologi, blod/transfusionslab och patologi. Under varje specialitet ges friheten att beställa flera under­sökningar/analyser i en och samma beställning. Man kan gruppera analyser och skapa egna analyspaket, och unika medicinska frågor kan kopplas till varje undersökning/analys som ska besvaras av remittent eller provta­gare vid beställning. Laboratoriets information kring undersökningar/analyser och provtagning kan också knytas till beställningsfunktionen. Via en kopieringsfunktion kan man skapa en serie remisser och provtag­ningar för en patient. För röntgen­beställningar läggs utförande enhe­ter upp med olika röntgenutbud per enhet.

Beställningssvaren och analysresulta­ten kommer tillbaka till dig och ham­nar i en inkorg, där varje vårdpersonal lätt kan se sina egna svar. Svaren hamnar också i respektive patients svarslista. Numeriska värden/resultat gör det möjligt för dig att sammanställa sva­ren grafiskt – extra praktiskt när man till exempel ska visa hur blodvärdet på en patient varierat under en viss tidsperiod.

Produktblad

Cambio avsändare bild

Cambio Healthcare System

SWE | ENG | DK


Logotype

Cambio grundades 1993 och har sedan dess levererat heltäckande IT-lösningar för hälso- och sjukvårdsorganisationer. Idag är Cambio ett e-hälsoföretag, som tillhandahåller smarta, pålitliga och användarvänliga lösningar för att förbättra vård och patientsäkerhet, med en marknadsledande position i Norden och närvaro i Storbritannien vilket inkluderar mer än 100.000 användare. Vi är engagerade i att förbättra hälso- och sjukvården samt patientsäkerheten.
Följ oss på:
FacebookInstagram
Contact us:
Phone Mail Map