Logotype
Logotype
Logotype

COSMIC Nova Ward Board  |  COSMIC Nova Ward Tablet  |  COSMIC Nova Physician

COSMIC Nova Ward Board

COSMIC Nova Ward Board är en interaktiv tavla som ger en direkt bild av läget på avdelningen men som också erbjuder möjligheten till fördjupning kring individuella patienter.

COSMIC Nova Ward Board är utvecklad för att stödja personalens samarbete kring avdelningens patienter och används på stora skärmar som finns placerade på avdelningen. Vyerna ger snabba svar på frågor man stöter på under dagen men underlättar också överlämning och rond. Genom att peka på skärmen interagerar man med tavlan. Det är enkelt att till exempel uppdatera patientens status och lägga till planerade aktiviteter. Dessutom har tavlan vyer för personalen att sätta sig i tjänst, fördela patienter mellan vårdlag och följa upp de patienter och aktiviteter som är tilldelade olika resurser.

COSMIC Nova Ward Board kan användas enskilt, men med fördel tillsammans med COSMIC Nova Ward Tablet som är vårdpersonalens egna stöd under arbetsdagen.

Produktblad

Cambio avsändare bild

Cambio Healthcare System

SWE | ENG | DK


Logotype

Cambio grundades 1993 och har sedan dess levererat heltäckande IT-lösningar för hälso- och sjukvårdsorganisationer. Idag är Cambio ett e-hälsoföretag, som tillhandahåller smarta, pålitliga och användarvänliga lösningar för att förbättra vård och patientsäkerhet, med en marknadsledande position i Norden och närvaro i Storbritannien vilket inkluderar mer än 100.000 användare. Vi är engagerade i att förbättra hälso- och sjukvården samt patientsäkerheten.
Följ oss på:
FacebookInstagram
Contact us:
Phone Mail Map