Logotype
Logotype
Logotype

COSMIC Nova Ward Board  |  COSMIC Nova Ward Tablet  |  COSMIC Nova Physician

COSMIC Nova Physician

COSMIC Nova Physician är designad för ett mobilt användande för att stödja läkaren i mötet med patienten. Den är enkel att använda och ger en direkt tillgång till patientens kompletta journal, läkemedelslista, remisser och provsvar. Dessutom kan läkaren hantera ordinationer av läkemedel, beställning av analyser och undersökningar samt dokumentera på ett smidigt sätt. COSMIC Nova Physician är ”journalen i fickan” helt enkelt.

Applikationen ger också läkaren en överblick över de patienter som man har ansvar för, både på mottagning och avdelning. Det underlättar det dagliga arbetet att kunna växla mellan att ha en helhetsbild över sin situation och enkelt fokusera på en patient.

Produktblad

Cambio avsändare bild

Cambio Healthcare System

SWE | ENG | DK


Logotype

Cambio grundades 1993 och har sedan dess levererat heltäckande IT-lösningar för hälso- och sjukvårdsorganisationer. Idag är Cambio ett e-hälsoföretag, som tillhandahåller smarta, pålitliga och användarvänliga lösningar för att förbättra vård och patientsäkerhet, med en marknadsledande position i Norden och närvaro i Storbritannien vilket inkluderar mer än 100.000 användare. Vi är engagerade i att förbättra hälso- och sjukvården samt patientsäkerheten.
Följ oss på:
FacebookInstagram
Contact us:
Phone Mail Map