Logotype
Logotype
Logotype

COSMIC Intelligence  |  COSMIC Connect  |  Cambio System Monitoring

COSMIC Intelligence

Smart statistik, rätt information. COSMIC Intelligence (CI) är ett informationslager varifrån organisationen kan hantera, beskriva och presentera informationen från hela Cambio COSMIC på det sätt som bäst passar varje användare. CI innehåller samma information som Cambio COSMIC fast tillrättalagd optimerad för att användas för utdata som statistiska analyser, verksamhetsrapporter och uppföljningar. CI laddas periodiskt med ny och uppdaterad information från Cambio COSMIC kan nås av samtliga på marknaden förekommande standardiserade rapportverktyg. I och med att Cambio COSMIC är ett i princip heltäckande verksamhetsstödjande system som implementeras i hela regioner kan CI användas för allt från enklare uppföljning av produktionsstatistik till avancerade analyser av befolkningens hälsa.

Produktblad

Cambio avsändare bild

Cambio Healthcare System

SWE | ENG | DK


Logotype

Cambio grundades 1993 och har sedan dess levererat heltäckande IT-lösningar för hälso- och sjukvårdsorganisationer. Idag är Cambio ett e-hälsoföretag, som tillhandahåller smarta, pålitliga och användarvänliga lösningar för att förbättra vård och patientsäkerhet, med en marknadsledande position i Norden och närvaro i Storbritannien vilket inkluderar mer än 100.000 användare. Vi är engagerade i att förbättra hälso- och sjukvården samt patientsäkerheten.
Följ oss på:
FacebookInstagram
Contact us:
Phone Mail Map