Logotype
Logotype
Logotype

COSMIC Link  |  COSMIC Theatre Management  |  COSMIC Psychiatry  |  COSMIC Birth  |  COSMIC Emergency

COSMIC Emergency

COSMIC Emergency är verksamhetsstödet som utvecklats för dig som arbetar inom akutsjukvården. COSMIC Emergency samlar all relevant patient- och verksamhetsin­formation på akuten. Du slipper växla mellan olika datasystem Du får en total överblick av verksam­hetsläget, väntetider, var patienterna befinner etc. COSMIC Emergency stöder vårdprocessen och visar den information som passar varje använ­dares skiftande behov. Då enhetsö­versikten är självuppdaterande visas alltid den senast tillgängliga informa­tionen och övriga delar av COSMIC kan nås direkt.

COSMIC Emergency erbjuder ett antal vyer med information presente­rad för olika arbetsuppgifter. Fönstren är utformade för att på bästa sätt stödja varierande behov:
  • Enhetsöversikten. Detta är huvud­fönstret med en patientöversikt som uppdateras automatiskt med ny infor­mation när den förändras, exempelvis när ett nytt labsvar anländer.
  • Prioritering (Triage). Beslutsstöd vid patientprioriteringen.
  • Vårdkontaktsinformation. Skapar och uppdaterar administrativa kon­taktuppgifter.
  • Patientloggen. Visar alla händelser på akuten kring en enskild patient.
  • Verksamhetsbelastning. Åskådliggör arbetsbelastningen på akutenheten.
  • Korridormonitorn. En avidentifierad snabböversikt över patienter och rum.
  • Väntetidsinformation. Info om vänte­tider på akutenheten för publicering på skärm i väntrum, på intranät eller internet.
Produktblad

Cambio avsändare bild

Cambio Healthcare System

SWE | ENG | DK


Logotype

Cambio grundades 1993 och har sedan dess levererat heltäckande IT-lösningar för hälso- och sjukvårdsorganisationer. Idag är Cambio ett e-hälsoföretag, som tillhandahåller smarta, pålitliga och användarvänliga lösningar för att förbättra vård och patientsäkerhet, med en marknadsledande position i Norden och närvaro i Storbritannien vilket inkluderar mer än 100.000 användare. Vi är engagerade i att förbättra hälso- och sjukvården samt patientsäkerheten.
Följ oss på:
FacebookInstagram
Contact us:
Phone Mail Map