Logotype
Logotype
Logotype

COSMIC Clinical Display  |  COSMIC Order Management  |  COSMIC e-Prescribing  |  COSMIC Care Documentation

COSMIC Clinical Display

COSMIC Clinical Display är COSMICs generella översikter som presenterar information om patient och verksamhet ur tre olika perspektiv; patientens, användarens och organisationens. Patientöversikten ger användaren en samlad bild över genomförda och planerade aktiviteter och kontakter, diagnoser, vitalparametrarar, läkemedel och remisser. Patientöversikten fungerar även som navigationsyta varifrån användaren kan nå mer detaljerad information. I Patientöversikten finns även en analysyta där användare grafisk får en översikt av vitalparametrar, läkemedel och labvärden på tidsaxel som kan zoomas från en min upp till ett år. Min översikt ger användaren en samlad bild över sin kalender och sina patienter samt utestående arbetsuppgifter som bedömda remisser och osignerade anteckningar. I Verksamhetsöversikten presenteras information om en eller flera organisatoriska enheter för att stödja de ledande funktionerna i verksamheten. Här ges information om beläggning, osignerad eller ovidimerad information, in- och utgående remisser samt debiteringsläget.

Cambio avsändare bild

Cambio Healthcare System

SWE | ENG | DK


Logotype

Cambio grundades 1993 och har sedan dess levererat heltäckande IT-lösningar för hälso- och sjukvårdsorganisationer. Idag är Cambio ett e-hälsoföretag, som tillhandahåller smarta, pålitliga och användarvänliga lösningar för att förbättra vård och patientsäkerhet, med en marknadsledande position i Norden och närvaro i Storbritannien vilket inkluderar mer än 100.000 användare. Vi är engagerade i att förbättra hälso- och sjukvården samt patientsäkerheten.
Följ oss på:
FacebookInstagram
Contact us:
Phone Mail Map