Logotype
Logotype
Logotype

COSMIC Intelligence  |  COSMIC Connect  |  Cambio System Monitoring

Cambio System Monitoring

Tar tempen på Cambio COSMIC. Cambio System Monitoring (CSM) är ett helt integrerat övervakningssystem för Cambio COSMIC som kontinuerligt övervakar hur Cambio COSMIC mår och vilken prestanda varje enskild användare upplever, hela tiden. Med CSM kan en hel Cambio COSMIC installation övervakas, från databasen via nätverket och applikationsservrar ända ut till slutanvändarens lokala klient. CSM samlar kontinuerligt in mätdata från tusentals mätpunkter som löpande kan analyseras för prestandaoptimering eller för att identifiera problem innan de drabbar slutanvändaren. CSM bygger på en öppen analysstruktur och är även integrerad med Microsofts analysverktyg varför även andra system än COSMIC kan övervakas.

Cambio avsändare bild

Cambio Healthcare System

SWE | ENG | DK


Logotype

Cambio grundades 1993 och har sedan dess levererat heltäckande IT-lösningar för hälso- och sjukvårdsorganisationer. Idag är Cambio ett e-hälsoföretag, som tillhandahåller smarta, pålitliga och användarvänliga lösningar för att förbättra vård och patientsäkerhet, med en marknadsledande position i Norden och närvaro i Storbritannien vilket inkluderar mer än 100.000 användare. Vi är engagerade i att förbättra hälso- och sjukvården samt patientsäkerheten.
Följ oss på:
FacebookInstagram
Contact us:
Phone Mail Map