Logotype
Logotype
Logotype

COSMIC Clinical Display  |  COSMIC Order Management  |  COSMIC e-Prescribing  |  COSMIC Care Documentation

COSMIC e-Prescribing

COSMIC e-Prescribing används för att hantera läkemedel, vacciner, blodprodukter, nutritionsprodukter och förbrukningsartiklar inom sluten- och öppenvård. Den stödjer förskrivning och administrering av alla läkemedelstyper, inklusive komplicerade infusioner.

COSMIC e-Prescribing ger dig ett stöd oavsett profession. Du kan se patientens totala läkemedelsbehandlingar och recept i en lista och du kan se patientens recept på förbrukningsartiklar och nutritionsprodukter. Den grafiska vyn hjälper dig att på ett överskådligt sätt se när och vad patienten har för behandling. Ett exempel är att du ser när en infusion är startad och beräknas vara slut utifrån den duration du angett i ordinationen. Du som arbetar med att dispensera och administrera finner alla läkemedelsbehandlingar som beslutats att ge till patienten i en samlad vy för administrering. Vaccinationer presenteras separat.

Ordinera

I stödet för att ordinera kan du söka efter den läkemedelsprodukt eller mall du vill använda, i situationen då du väljer en produkt/mall presenterar COSMIC e-Prescribing de varningar som identifieras för patienten. Förutom att du kan ordinera läkemedel så kan du också ordinera nutritionsprodukter och förbrukningsartiklar. Föredrar du att ordinera ett paket av ordinationer antingen enbart läkemedelsordinationer eller en kombination av läkemedel, förbrukningsartiklar och nutritionsprodukter går det bra.

Produktblad

Cambio avsändare bild

Cambio Healthcare System

SWE | ENG | DK


Logotype

Cambio grundades 1993 och har sedan dess levererat heltäckande IT-lösningar för hälso- och sjukvårdsorganisationer. Idag är Cambio ett e-hälsoföretag, som tillhandahåller smarta, pålitliga och användarvänliga lösningar för att förbättra vård och patientsäkerhet, med en marknadsledande position i Norden och närvaro i Storbritannien vilket inkluderar mer än 100.000 användare. Vi är engagerade i att förbättra hälso- och sjukvården samt patientsäkerheten.
Följ oss på:
FacebookInstagram
Contact us:
Phone Mail Map