Logotype
Logotype
Logotype

4. Produktions- och schemaplanering – en introduktion

Målgrupp:
Medarbetare från vårdverksamhet som vill börja produktions- och schemaplanera, Verksamhetsutvecklare och administratörer i resursplanering

Syfte:
Bättre nyttjande av Cambio COSMIC tidbok och ökad kunskap gällande produktions- och schemaplanering.

Förberedelser:
Förberedande e-Learning och uppgifter inför utbildningstillfället

På plats hos kund
• 2 dagars utbildning i Cambio COSMIC tidbok kopplat till produktions- och schemaplaneringsfrågor.
• Vårdprocesser/patientflöden
• Vårdtjänster
, produktionsdata ledtider, inflöde, utdata
 Cambio COSMIC tidbok (best practice och konfiguration)

Uppföljning:
Utvärderingsgenomgång via Skype

Är du intresserad av denna utbildning? Kontakta i så fall: cambioacademy@cambio.se

Cambio avsndare bild

Cambio Healthcare System

SWE | ENG | DK


Logotype

Cambio grundades 1993 och har sedan dess levererat heltäckande IT-lösningar för hälso- och sjukvårdsorganisationer. Idag är Cambio ett e-hälsoföretag, som tillhandahåller smarta, pålitliga och användarvänliga lösningar för att förbättra vård och patientsäkerhet, med en marknadsledande position i Norden och närvaro i Storbritannien vilket inkluderar mer än 100.000 användare. Vi är engagerade i att förbättra hälso- och sjukvården samt patientsäkerheten.
Följ oss på:
FacebookInstagram
Contact us:
Phone Mail Map