Logotype
Logotype
Logotype

Vi erbjuder

Cambio Healthcare Systems en marknadsledande leverantör med ett heltäckande erbjudande för hela kedjan inom vård och omsorg med målet att erbjuda de mest innovativa digitala lösningarna för landsting, regioner och kommuner.

Cambio COSMIC är ett heltäckande journalsystem för all typ av hälso- och sjukvård och det används i allt från kommunala vårdhem, via primärvårdsmottagningar till universitetssjukhus – allt för att skapa ett sammanhållet och patientfokuserat verksamhetsstöd i hela regioner där viktig information om patienten alltid finns tillgänglig.
LÄS MER

Cambio CDS – ett datoriserat kliniskt beslutstöd kombinerar uppgifter specifika för en enskild patient med regelverk baserade på medicinsk evidens för att kontrollera följsamhet eller ge råd om vad som är den bästa behandlingen för patienten.
LÄS MER

Cambio VIVA är ett sammanhållet och komplett system för socialtjänstens, vårdens och omsorgens alla verksamheter och processer. Cambio Viva är ett processorienterat och flexibelt verksamhetssystem som stöttar användarna och följer med i organisationens verksamhetsutveckling.
LÄS MER

Med Cambio Open Services får du som arbetar med innovationer i vård och omsorg tillgång till kunskap och vägledning om hur du utvecklar nya applikationer mot våra öppna API:er.
LÄS MER

Min Hälsa är en app som innehåller allt som du som patient behöver för din relation till hälso- och sjukvården. Här kan du ha videosamtal direkt med din läkare via funktionen eVisit. Du har också tillgång till din patientjournal och dina provsvar.
LÄS MER

Logotype

Cambio grundades 1993 och har sedan dess levererat heltäckande IT-lösningar för hälso- och sjukvårdsorganisationer. Idag är Cambio ett e-hälsoföretag, som tillhandahåller smarta, pålitliga och användarvänliga lösningar för att förbättra vård och patientsäkerhet, med en marknadsledande position i Norden och närvaro i Storbritannien vilket inkluderar mer än 100.000 användare. Vi är engagerade i att förbättra hälso- och sjukvården samt patientsäkerheten.
Följ oss på:
FacebookInstagram
Contact us:
Phone Mail Map